fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen Amsterdam

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

In sommige situaties heeft u recht op voorrang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in de gemeente Amsterdam

Bevindt u zich in een urgente situatie en zoekt u met spoed een woning in Amsterdam? Of overweegt u een woning te huren in Amsterdam? In deze kritieke omstandigheden kunt u een aanvraag indienen voor een dringende huisvestingsverklaring, die u voorrang geeft bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Laat MijnUrgentie uw aanvraag voor een urgente huisvestingsverklaring in Amsterdam afhandelen; deze wordt verwerkt door de Gemeente Amsterdam. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor uitgebreide informatie of dien direct uw aanvraag in voor een urgente huisvestingsverklaring.

Het zelfstandig indienen van een aanvraag voor een urgente huisvestingsverklaring via het Urgentiewijzer-systeem kan een langdurig en stressvol proces zijn. Het is van essentieel belang om uw situatie helder te beschrijven en de benodigde documenten aan te leveren, vaak zonder duidelijke richtlijnen. Met onze ondersteuning kunt u snel een woning huren in Amsterdam. Bij MijnUrgentie beschikken we over de benodigde expertise om uw situatie adequaat te formuleren en in te dienen, waardoor u tijd en stress bespaart. U kunt er bovendien op vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld.

In vijf stappen urgentie aanvragen Amsterdam

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

Binnen één dag nemen wij contact met u op over uw slagingskansen.

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

U levert de benodigde documenten aan per e-mail.

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

De urgentiecommissie neemt een beslissing in uw aanvraag.

Waarom urgentie aanvragen in Amsterdam?

Een urgentieverklaring voor woningzoekenden is bedoeld voor mensen die met spoed een nieuwe woning nodig hebben in Amsterdam, bijvoorbeeld bij een scheiding, medische noodsituatie of dreigende dakloosheid. U moet voldoen aan specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring in Amsterdam. Zodra uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel bekend als voorrangsverklaring) is goedgekeurd, krijgt u prioriteit bij het zoeken naar een sociale huurwoning in Amsterdam.

Hoe kan ik urgentie aanvragen in Amsterdam?

U kunt eenvoudig en snel urgentie aanvragen in Amsterdam via ons beveiligde portaal. Op basis van uw ingevulde gegevens wordt beoordeeld welke mogelijkheden u heeft in Amsterdam. Bij twijfel neemt een sociaal werker telefonisch of per e-mail contact met u op om uw situatie te bespreken in Amsterdam. We accepteren uw dossier alleen als er een redelijke kans op succes is bij de regionale urgentiecommissie in Amsterdam. Alle benodigde documentatie wordt per e-mail naar u gestuurd, inclusief duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging voor Amsterdam. Lees dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Na goedkeuring sturen wij namens u de aanvraag naar de regionale toetsingscommissie in Amsterdam. Met hulp van onze sociaal werkers kunt u online uw Urgentie aanvragen in Amsterdam.

Voorwaarden van urgentie aanvragen in Amsterdam

Bij het aanvragen van urgentie in Amsterdam gelden specifieke voorwaarden. U moet zich bevinden in een situatie die problematisch is of problematisch kan worden als er geen oplossing wordt gevonden in Amsterdam. Een sociale huurwoning moet de beoogde oplossing zijn voor uw specifieke probleem in Amsterdam. Voorbeelden van dergelijke problematische situaties kunnen zijn: dakloosheid, medische noodsituaties, relatiebreuken, mantelzorg, detentie of immigratie, enzovoort in Amsterdam. De situatie moet als schrijnend worden beschouwd als er geen adequate oplossing wordt geboden in Amsterdam. Het is ook een vereiste dat u geen eigen koopwoning bezit en geen financiële middelen heeft om een particuliere woning te huren of te kopen in Amsterdam. De sociale huurwoning moet dus de enige haalbare optie zijn voor uw huisvesting in Amsterdam.

Als uw situatie niet aan alle criteria van de urgentiecommissie van de regio Amsterdam voldoet, kunnen we ook namens u een beroep doen op de Hardheidsclausule van de urgentieregeling. Deze clausule stelt ons in staat de urgentiecommissie uit te leggen dat afwijzing van uw aanvraag zou leiden tot een schrijnende situatie, zoals bijvoorbeeld dakloosheid of een gevaarlijke leefsituatie. Indien we deze argumentatie kunnen onderbouwen met bewijsstukken, kan een beroep op de Hardheidsclausule succesvol zijn en kan de aanvraag alsnog worden goedgekeurd.

Procedure in Amsterdam

Het indienen van een urgentieaanvraag op zichzelf is al een spoedprocedure. In specifieke gevallen kan de urgentie echter niet langer worden uitgesteld. Voor dergelijke noodsituaties hebben wij een speciale spoedprocedure opgesteld voor urgentie aanvragen in Amsterdam. Dit betekent dat, in geval van urgente nood, wij de aanvraag binnen één dag voor u voorbereiden en indienen bij de urgentiecommissie in Amsterdam. Zij zullen vervolgens de reguliere termijn hanteren om een beslissing te nemen over uw urgentieaanvraag.

Als er in de tussentijd een dreiging is van dakloosheid of als uw situatie verslechtert, staan we klaar om samen met u op zoek te gaan naar een tijdelijke oplossing in Amsterdam. Dit kan bijvoorbeeld een opvanglocatie zijn of een andere noodvoorziening, totdat er een beslissing is genomen over uw urgentieaanvraag.

Hoe lang duurt urgentie aanvragen in Amsterdam?

De uiterste reactietermijn na een aanvraag is vier weken na het indienen van de urgentie aanvraag in Amsterdam. Bij sommige gemeenten en casussen is dit sneller. Tijdens de procedure van urgentie aanvragen nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het kan zijn dat er om meer informatie (betreffende uw situatie) wordt gevraagd. Voor de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst is het belangrijk dat u alle benodigde documenten tijdig opstuurt naar Amsterdam. Zo kunnen we uw situatie sterk onderbouwen.

Hoe krijg ik de urgentieverklaring in Amsterdam?

U ontvangt de beschikking zowel digitaal als per post in Amsterdam. De toetsingscommissie die hierover beslist bestaat uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren. Is de urgentieverklaring toegewezen? Gefeliciteerd! U kunt de aanvraag zien in uw WoningNet-account in Amsterdam, waar u nu voorrang krijgt als u actief reageert op woningen. WoningNet regelt de toewijzing van sociale huurwoningen in Amsterdam.

Ik heb een urgentieverklaring. Wat nu in Amsterdam?

U heeft 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Bij het indienen van het formulier bij het urgentie aanvragen in Amsterdam, kunt u aangeven welke wensen u heeft aan een eventueel toe te wijzen woning, zoals bijvoorbeeld een woning met een lift als u de trap niet meer op kunt. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet, krijgt u voorrang op andere kandidaten in Amsterdam. U mag geen geschikte woningen weigeren. Kunt u geen woning vinden? Dan kunt u via ons een verlenging van de urgentie aanvragen in Amsterdam.

Waarom urgentie aanvragen in Amsterdam?

Een urgentieverklaring voor woningzoekenden is bedoeld voor mensen die met spoed een nieuwe woning nodig hebben in Amsterdam, bijvoorbeeld bij een scheiding, medische noodsituatie of dreigende dakloosheid. U moet voldoen aan specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring in Amsterdam. Zodra uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel bekend als voorrangsverklaring) is goedgekeurd, krijgt u prioriteit bij het zoeken naar een sociale huurwoning in Amsterdam.

Hoe kan ik urgentie aanvragen in Amsterdam?

U kunt eenvoudig en snel urgentie aanvragen in Amsterdam via ons beveiligde portaal. Op basis van uw ingevulde gegevens wordt beoordeeld welke mogelijkheden u heeft in Amsterdam. Bij twijfel neemt een sociaal werker telefonisch of per e-mail contact met u op om uw situatie te bespreken in Amsterdam. We accepteren uw dossier alleen als er een redelijke kans op succes is bij de regionale urgentiecommissie in Amsterdam. Alle benodigde documentatie wordt per e-mail naar u gestuurd, inclusief duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging voor Amsterdam. Lees dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Na goedkeuring sturen wij namens u de aanvraag naar de regionale toetsingscommissie in Amsterdam. Met hulp van onze sociaal werkers kunt u online uw Urgentie aanvragen in Amsterdam.

Voorwaarden van urgentie aanvragen in Amsterdam

Bij het aanvragen van urgentie in Amsterdam gelden specifieke voorwaarden. U moet zich bevinden in een situatie die problematisch is of problematisch kan worden als er geen oplossing wordt gevonden in Amsterdam. Een sociale huurwoning moet de beoogde oplossing zijn voor uw specifieke probleem in Amsterdam. Voorbeelden van dergelijke problematische situaties kunnen zijn: dakloosheid, medische noodsituaties, relatiebreuken, mantelzorg, detentie of immigratie, enzovoort in Amsterdam. De situatie moet als schrijnend worden beschouwd als er geen adequate oplossing wordt geboden in Amsterdam. Het is ook een vereiste dat u geen eigen koopwoning bezit en geen financiële middelen heeft om een particuliere woning te huren of te kopen in Amsterdam. De sociale huurwoning moet dus de enige haalbare optie zijn voor uw huisvesting in Amsterdam.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie aanvragen amsterdam, Krijg voorrang op een huurwoning in Amsterdam

  Actuele vragen over urgentie aanvragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag met urgentie aanvragen Amsterdam.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossiers binnen een termijn van enkele weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij de gemeente Amsterdam terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent. Daarna kunnen wij u helpen met urgentie aanvragen. Indien u bijvoorbeeld terecht kunt bij een familielid, kennis of vrienden dan kunt u daar tijdelijk verblijven zodat wij de urgentie aanvraag voor u op orde kunnen maken.

   Als u geen tijdelijke oplossing kunt vinden sturen wij u door naar een daklozenopvang. Wij kunnen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • De kosten voor het aanvragen van urgentie bedragen 110,00 euro, die vooraf betaald dienen te worden. Binnen ongeveer twee werkdagen neemt onze sociaal werker contact met u op om de aanvraag te bespreken. Als uw situatie niet in aanmerking komt voor urgentie, nemen wij uw aanvraag niet aan en storten wij het door u betaalde bedrag terug. Indien er wel mogelijke kansen worden gezien, wordt uw dossier aangenomen. Het blijft echter altijd mogelijk dat uw aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen. In geval van afwijzing doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, omdat wij een inspanningsverplichting jegens u hebben.

   Bij een afgewezen aanvraag zullen wij, indien er gronden voor zijn, namens u bezwaar aantekenen. In overleg met u schakelen wij een advocaat in voor de beroepsprocedure. U dient zelf de kosten voor de advocaat te betalen, maar als u een laag inkomen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen gedurende de procedure.

   Om teleurstellingen te voorkomen, zullen onze ervaren juristen uw dossier vooraf doornemen en de mogelijkheden met u bespreken. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek voordat u wilt starten met urgentie aanvragen. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak toe is verwijzen wij door naar een inzake deskundige advocaat. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Als sociaal werkers hebben wij ons gespecialiseerd in het indienen van aanvragen voor voorrangsverklaringen. Wij dienen uw aanvraag in bij de Gemeente Amsterdam. Jaarlijks behandelen wij ongeveer drieduizend dossiers, met als voornaamste doel om burgers in moeilijkheden te ondersteunen bij het verkrijgen van een woning. Het is belangrijk op te merken dat wij geen deel uitmaken van gemeenten of woningbouwverenigingen.

   Met uitgebreide ervaring in het aanvragen van voorrangsverklaringen, zetten wij deze kennis in om ook u te helpen bij het vinden van een sociale huurwoning. Vaak zijn onze cliënten niet volledig op de hoogte van hun rechten, en daarom schakelen zij onze expertise in.

   Wij verdedigen de rechten van onze cliënten en staan hen bij gedurende het gehele proces, zowel bij de aanvraag als de procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging. Onze betrokkenheid strekt zich uit tot het waarborgen van een eerlijke en rechtvaardige behandeling voor iedereen die behoefte heeft aan huisvesting in urgente situaties.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels binnen uw gemeente beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00 dat ziet op onze dienstverlening. U betaalt dit bedrag voordat wij de urgentie aanvragen.

   Voor dit bedrag nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente. Woningcorporatie of Urgentiecommissie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   De legeskosten betaalt u derhalve rechtstreeks aan de betreffende instantie naast de kosten van onze dienstverlening.

   Indien u in bezwaar wenst te gaan tegen een onverhoopte afwijzende beslissing, dan zorgen wij ervoor dat een ter zake deskundige advocaat uw dossier ontvangt en u door deze advocaat wordt benaderd. U zult door de advocaat worden geïnformeerd over de eventuele advocaatkosten en kunt u zelf bepalen om wel of geen gebruik te maken van deze diensten. Wij werken samen met advocaten die werken op basis van een zogeheten “toevoeging”, hetgeen wilt zeggen dat met gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gewerkt en de kosten van de advocaat afhankelijk is van uw inkomen wordt bepaald waarbij u slechts een “eigen bijdrage”betaalt en de overige kosten door de overheid worden vergoed.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht zodra de overeenkomst is nagekomen.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  • Wij gaan direct voor u aan de slag met urgentie aanvragen Amsterdam.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossiers binnen een termijn van enkele weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak toe is verwijzen wij door naar een inzake deskundige advocaat. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Als sociaal werkers hebben wij ons gespecialiseerd in het indienen van aanvragen voor voorrangsverklaringen. Jaarlijks behandelen wij ongeveer drieduizend dossiers, met als voornaamste doel om burgers in moeilijkheden te ondersteunen bij het verkrijgen van een woning. Het is belangrijk op te merken dat wij geen deel uitmaken van gemeenten of woningbouwverenigingen.

   Met uitgebreide ervaring in het aanvragen van voorrangsverklaringen, zetten wij deze kennis in om ook u te helpen bij het vinden van een sociale huurwoning. Vaak zijn onze cliënten niet volledig op de hoogte van hun rechten, en daarom schakelen zij onze expertise in.

   Wij verdedigen de rechten van onze cliënten en staan hen bij gedurende het gehele proces, zowel bij de aanvraag als de procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging. Onze betrokkenheid strekt zich uit tot het waarborgen van een eerlijke en rechtvaardige behandeling voor iedereen die behoefte heeft aan huisvesting in urgente situaties.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels binnen uw gemeente beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00 dat ziet op onze dienstverlening.

   Voor dit bedrag nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente. Woningcorporatie of Urgentiecommissie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   De legeskosten betaalt u derhalve rechtstreeks aan de betreffende instantie naast de kosten van onze dienstverlening.

   Indien u in bezwaar wenst te gaan tegen een onverhoopte afwijzende beslissing, dan zorgen wij ervoor dat een ter zake deskundige advocaat uw dossier ontvangt en u door deze advocaat wordt benaderd. U zult door de advocaat worden geïnformeerd over de eventuele advocaatkosten en kunt u zelf bepalen om wel of geen gebruik te maken van deze diensten. Wij werken samen met advocaten die werken op basis van een zogeheten “toevoeging”, hetgeen wilt zeggen dat met gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gewerkt en de kosten van de advocaat afhankelijk is van uw inkomen wordt bepaald waarbij u slechts een “eigen bijdrage”betaalt en de overige kosten door de overheid worden vergoed.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht zodra de overeenkomst is nagekomen.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  Cases, nieuws en interviews