fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen in Den Haag

urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

U levert de benodigde documenten aan.

urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Urgentie verklaring aanvragen voor een sociale huurwoning in de Gemeente Den Haag bij MijnUrgentie.

U zit in een noodsituatie en heeft dringend een huis nodig in Den Haag. In een noodsituatie kunt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning. Hiermee krijgt u voorrang op anderen voor een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie uw urgentieaanvraag doen bij de de Gemeente Den Haag. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een urgentieverklaring aan.

Zelf een aanvraag voor een urgentieverklaring doen via de Urgentiewijzer Gemeente Den Haag is vaak een lang en stressvol proces. U moet uw situatie goed verwoorden en de juiste documenten aanleveren zonder duidelijke richtlijnen. Laat MijnUrgentie de aanvraag voor uw urgentieverklaring doen. Bij MijnUrgentie hebben we de kennis in huis om uw situatie goed te verwoorden en in te dienen. Dat bespaart u tijd en stress en u weet zeker dat het goed gebeurt. 

Urgentieverklaring aanvragen voor een sociale huurwoning

U zit in een noodsituatie en heeft dringend een huis nodig in Den Haag. In een noodsituatie kunt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning. Hiermee krijgt u voorrang op anderen voor een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie uw urgentieaanvraag doen bij de de Gemeente Den Haag. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een urgentieverklaring aan.

Zelf een aanvraag voor een urgentieverklaring doen via de Urgentiewijzer Gemeente Den Haag is vaak een lang en stressvol proces. U moet uw situatie goed verwoorden en de juiste documenten aanleveren zonder duidelijke richtlijnen. Laat MijnUrgentie de aanvraag voor uw urgentieverklaring doen. Bij MijnUrgentie hebben we de kennis in huis om uw situatie goed te verwoorden en in te dienen. Dat bespaart u tijd en stress en u weet zeker dat het goed gebeurt. 

U bent in goede handen

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren.
 • U betaalt alleen als wij u kunnen helpen.
 • Via MijnUrgentie is de kans op toekenning voor een urgentieverklaring groot.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie aanvragen den haag, Krijg voorrang op een huurwoning in Den Haag

  In deze noodsituaties kunt u urgentie aanvragen in Den Haag

  Volgens de wet kunt u een urgentieaanvraag doen als u in een noodsituatie zit en u snel een andere woning nodig heeft. Maak daar gebruik van! In de volgende situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen:

  • U bent (ernstig) ziek en kunt daardoor niet meer in uw woning blijven wonen
  • U gaat scheiden en u kunt uw woonlasten hierdoor niet meer betalen
  • Uw huidige woning is onveilig geworden omdat u bent bedreigd of mishandeld
  • U komt uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting
  • Uw woning is onbewoonbaar, omdat er brand is geweest
  • U heeft mantelzorg nodig of u verleent mantelzorg
  • U bent dakloos en u heeft kinderen
  • U kunt uw woning door onvoorziene omstandigheden niet meer betalen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden of omdat u uw baan heeft verloren

  Voorwaarden voor urgentie aanvragen in Den Haag

  De Gemeente Den Haag stelt voorwaarden op voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Aan deze voorwaarden moet u in ieder geval voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont al 2 jaar in Den Haag en u kunt dit aantonen (u staat ingeschreven in gemeente Den Haag of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen schulden of u zit in een schuldregeling.
  • U kunt goed zelfstandig wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt.
  • U kunt aantonen dat u 3 maanden op woningen heeft gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden, maar u heeft geen woning gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd.
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kon de noodsituatie niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om het probleem op te lossen. Andere oplossingen zijn niet mogelijk of u hebt ze allemaal al geprobeerd.
  • U heeft er alles aan gedaan om een woning te vinden.

  In deze noodsituaties krijgt u urgentie

  Volgens de wet kunt u een urgentieaanvraag doen als u in een noodsituatie zit en u snel een andere woning nodig heeft. Maak daar gebruik van! In de volgende situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen:

  • U bent (ernstig) ziek en kunt daardoor niet meer in uw woning blijven wonen
  • U gaat scheiden en u kunt uw woonlasten hierdoor niet meer betalen
  • Uw huidige woning is onveilig geworden omdat u bent bedreigd of mishandeld
  • U komt uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting
  • Uw woning is onbewoonbaar, omdat er brand is geweest
  • U heeft mantelzorg nodig of u verleent mantelzorg
  • U bent dakloos en u heeft kinderen en moet urgentie aanvragen in Den Haag
  • U kunt uw woning door onvoorziene omstandigheden niet meer betalen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden of omdat u uw baan heeft verloren

  Voorwaarden voor urgentie in Den Haag

  De Gemeente Den Haag stelt voorwaarden op voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Aan deze voorwaarden moet u in ieder geval voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont al 2 jaar in Den Haag en u kunt dit aantonen (u staat ingeschreven in gemeente Den Haag of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen schulden of u zit in een schuldregeling.
  • U kunt goed zelfstandig wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt.
  • U kunt aantonen dat u 3 maanden op woningen heeft gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden, maar u heeft geen woning gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd.
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kon de noodsituatie niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om het probleem op te lossen. Andere oplossingen zijn niet mogelijk of u hebt ze allemaal al geprobeerd.
  • U heeft er alles aan gedaan om een woning te vinden.

  Start nu met het aanvragen van urgentie in Den Haag

  Start nu met het aanvragen van urgentie in Den Haag

  Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring in Den Haag, dan betaalt u ons 110 euro.

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag om urgentie aanvragen in Den Haag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  • Wij gaan direct voor u aan de slag om urgentie aanvragen in Den Haag

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in urgentie aanvragen in Den Haag. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen. Wij zijn er voor urgentie aanvragen in Den Haag.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823