fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Beveiligde sessie

Officiële aanvraag urgentie

Met dit formulier start u een aanvraag voor het opstellen van uw dossier voor een urgentieverklaring voor voorrang op een sociale huurwoning.

Uw contact- en persoonsgegevens, samen met een gedetailleerde omschrijving van uw situatie, dienen op een later moment te worden verstrekt. Het verzamelen van deze gegevens is van essentieel belang om een grondig inzicht te verkrijgen in uw specifieke omstandigheden en om u op de best mogelijke manier te kunnen ondersteunen. U kunt erop vertrouwen dat de verstrekte informatie met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving zal worden behandeld.

 • Wij nemen binnen één werkdag per mail contact met u op voor kansbepaling.

 • U vult het aanvraagformulier in en betaalt in totaal € 110,-.

 • U levert de benodigde documenten aan.

 • Wij stellen een dossier voor u op en leggen deze voor aan de urgentiecommissie.

 • Urgentie toegekend!

 • Prijs: € 110,00
 • Persoonsgegevens

 • Gronden voor uw aanvraag

 • Aanvullende wensen

 • Afronden aanvraag

 • Wij bepalen binnen één werkdag of wij u kunnen helpen, indien dit niet zo is krijgt u de betaling teruggestort. Het herroepingsrecht vervalt nadat wij deze beoordeling hebben gemaakt.
 • Totaal €110,00 (+ legeskosten)
 • U vult het aanvraagformulier in en betaalt de kosten, dit bedrag is exclusief legeskosten van uw gemeente.

 • Wij nemen binnen één werkdag telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken en een kansbepaling te doen. Daarna zullen wij u een e-mail sturen met daarin een lijst van bewijsstukken die wij nodig hebben in uw aanvraag.

 • U levert de benodigde bewijsstukken aan. Dit kan eenvoudig per e-mail. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het verzamelen van deze documenten, kunt u ons om hulp vragen.

 • Wij stellen een dossier voor u op en leggen deze voor aan de urgentiecommissie in de regio waar u een sociale huurwoning wenst.

 • Binnen enkele weken ontvangt u per post een beslissing van de urgentiecommissie. Indien uw urgentie is toegekend wordt deze binnen enkele dagen genoteerd in uw Woningnet account en kunt u met voorrang reageren op de door u gewenste woningen.

Antwoord op veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen brengen wij eerst uw situatie in kaart, vervolgens stellen wij een trajectplan op en afhankelijk van de complexiteit van uw casus zullen wij een tijdsbegroting maken.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgesloten. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, onze advocaat doet de beroepsprocedure en de kosten die hieruit voortvloeien worden door u voldaan. Wij zullen u vooraf de kosten voor de bezwaarprocedure met u overleggen. Indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Wij regelen namens u de aanvragen van trajecten en verzoeken om uw hulpvraag op te lossen. Onze juristen begeleiden u bijvoorbeeld naar een urgentieaanvraag.

  Wij stellen een dossier op en sturen deze namens u door naar de gemeente. Wij verlenen u bijstand bij het aanvragen van een voorrangsverklaring.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw trajectplan wijzigen om alsnog tot het doel te komen. Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg € 110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. Wij hebben echter besloten om de bijdrage te koppelen aan uw inkomen, zodat de meest kwetsbare aanvrager minder hoeft te betalen. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

  Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

Uw gegevens worden met een beveiligde SSL verbinding verwerkt.
MijnUrgentie wordt gemiddeld met een 8.2 beoordeeld (559 beoordelingen)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.