fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Urgentieverklaring aanvragen voor een sociale huurwoning in Deventer

Voor de meest kwetsbare groepen is het vinden van een huurwoning in Deventer een bijna onmogelijke opgave. Hierdoor kunnen de wachttijden voor sociale woningverhuur oplopen tot wel zeven jaar. Voor degenen die niet zo lang kunnen wachten, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding, onbetaalbare woonlasten, dakloosheid of andere schrijnende situaties, heeft de Gemeente Deventer een urgentieregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt hulp in dringende gevallen, zodat mensen snel de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Hoe snel krijg ik een beslissing?

Voordat u een urgentieaanvraag indient, is het belangrijk dat we uw slagingskansen zorgvuldig beoordelen. We vragen u daarom om volledige openheid van zaken, zodat we een accurate inschatting kunnen maken van uw situatie. Als de verstrekte informatie aangeeft dat uw aanvraag redelijke kans van slagen heeft, zullen we uw aanvraag accepteren en een dossier opstellen dat we voorleggen aan de regionale urgentiecommissie in Deventer. Binnen enkele weken zal de commissie een beslissing nemen over uw aanvraag.

Bij goedkeuring van uw aanvraag zal de woningcorporatie direct op zoek gaan naar een geschikte woning voor u. Binnen enkele weken worden u drie woningen aangeboden waaruit u kunt kiezen. Als u deze woningen allemaal weigert, vervalt uw urgentieverklaring. Wees dus weloverwogen bij uw keuze, zodat we u zo effectief mogelijk kunnen helpen.

Hoe werkt een urgentieverklaring?

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in Deventer. U heeft daar een urgentieverklaring voor nodig. Een urgentieverklaring vraagt u aan bij de urgentiecommissie regio Stedendriehoek.

Urgentieverklaring aanvragen voor een sociale huurwoning in Deventer

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in Deventer. U heeft daar een urgentieverklaring voor nodig. Een urgentieverklaring vraagt u aan bij de urgentiecommissie regio Stedendriehoek. Helaas ervaren veel mensen het aanvraagproces als complex en tijdsintensief. Daarom helpt MijnUrgentie u van A tot Z met het aanvragen van urgentie. Huurwoning Deventer. Zo weet u zeker dat u uw aanvraag juist indient.

U bent in goede handen bij MijnUrgentie

Een urgentieaanvraag voor een huurwoning in Deventer kan een lang en stressvol proces zijn. U moet uw situatie goed verwoorden, soms met veel aanvullende documenten. Huurwoning Deventer. En dat in weinig tijd. Laat MijnUrgentie de aanvraag voor uw urgentieverklaring doen.

Bij MijnUrgentie hebben we jarenlange ervaring met urgentieaanvragen. Wij hebben de kennis in huis om uw situatie goed te verwoorden en in te dienen. Huurwoning Deventer.

Dat bespaart u tijd en stress en u weet zeker dat het goed gebeurt.

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren.
 • Ons team zet zich volledig voor u in.

U bent in goede handen bij MijnUrgentie

Een urgentieaanvraag voor een huurwoning in Deventer kan een lang en stressvol proces zijn. U moet uw situatie goed verwoorden, soms met veel aanvullende documenten. En dat in weinig tijd. Laat MijnUrgentie de aanvraag voor uw urgentieverklaring doen. Huurwoning Deventer.

Bij MijnUrgentie hebben we jarenlange ervaring met urgentieaanvragen. Wij hebben de kennis in huis om uw situatie goed te verwoorden en in te dienen.

Dat bespaart u tijd en stress en u weet zeker dat het goed gebeurt.

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren.
 • Ons team zet zich volledig voor u in.

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen

urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer

U levert de benodigde documenten aan.

urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring, dan betaalt u ons 110 euro.

Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring, dan betaalt u ons 110 euro.

In deze noodsituaties krijgt u mogelijk urgentie in de Gemeente Deventer

Indien u zich in een noodsituatie bevindt en met spoed een (andere) sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieaanvraag indienen (urgentie aanvragen Deventer). U komt mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring in de volgende situaties:

 • U bent (ernstig) ziek en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning blijven wonen.
 • U gaat scheiden en kunt de woonlasten hierdoor niet meer betalen.
 • Uw huidige woning is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
 • U bent recent vrijgekomen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting.
 • Uw woning is onbewoonbaar geworden door een brand.
 • U heeft dringend een geschikte woning nodig vanwege een dreigende huisuitzetting.
 • U verkeert in een financiële noodsituatie en kunt uw huidige woonlasten niet meer betalen.
 • Uw woning wordt gesloopt en u moet op korte termijn verhuizen.

Voorwaarden voor aanvraag urgentie Deventer

Om een urgentieverklaring aan te vragen bij de Gemeente Deventer, gelden bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen. Let wel op, de Gemeente Deventer kan extra voorwaarden stellen aan uw aanvraag:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent ingeschreven bij de gemeente Deventer.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of een document van de EU of EER, of een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent al minimaal 2 jaar woonachtig in Deventer, en u kunt dit aantonen.
 • Uw belastbaar jaarinkomen is niet hoger dan € 43.574,-
 • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
 • U heeft geen schulden of u zit in een schuldregeling.
 • U staat minder dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet.

In deze noodsituaties krijgt u urgentie

U kunt een urgentie aanvragen Deventer als u in een noodsituatie zit en u snel een (andere) sociale huurwoning nodig heeft. In de volgende situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen:

 • U bent (ernstig) ziek en kunt daardoor niet meer in uw woning blijven wonen.
 • U gaat scheiden en u kunt uw woonlasten hierdoor niet meer betalen.
 • Uw huidige woning is onveilig geworden omdat u bent bedreigd of mishandeld.
 • U komt uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting.
 • Uw woning is onbewoonbaar, omdat er brand is geweest.
 • U heeft mantelzorg nodig of u verleent mantelzorg.

Voorwaarden voor urgentie in Deventer

De Gemeente Deventer stelt voorwaarden op voor het aanvragen van een urgentieverklaring (urgentie aanvragen Deventer). Aan deze voorwaarden moet u in ieder geval voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Deventer.
 • U heeft een Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de EU of EER of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont al 2 jaar in Deventer en u kunt dit aantonen.
 • Uw belastbaar jaarinkomen is niet hoger dan € 43.574,-
 • U kunt goed zelfstandig wonen.
 • U heeft geen schulden of u zit in een schuldregeling.
 • U staat minder dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet.

Zij gingen u voor

Ons team zet zich volledig voor u in.

Schakelt u onze hulp in voor een urgentie aanvragen Deventer voor een sociale huurwoning, dan betaalt u ons 110 euro voor de aanvraag.

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag met urgentie aanvragen Deventer.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces. Huurwoning Deventer.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Urgentie Aanvragen Deventer. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Huurwoning Deventer. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt. Huurwoning Deventer.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

 • Wij gaan direct voor u aan de slag met urgentie aanvragen Deventer.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Urgentie Aanvragen Deventer. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie aanvragen deventer, Krijg voorrang op een huurwoning in Deventer