fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
dakloos na overlijden ouders, Fadoua moet het huis uit, wij lossen het op!

Fadoua moet het huis uit, wij lossen het op!

Fadoua moet het huis uit, wij lossen het op! https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2019/06/10.jpg 1200 900 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2019/06/10.jpg

Fadoua moet het huis uit, wij lossen het op!

In de praktijk maken wij steeds vaker mee dat woningcorporaties bemiddelen bij het aanbieden van woningen. Dit betekent dat zij na het ontvangen van onze aanvraag ervoor kiezen om éénmalig een woning aan te bieden onder voorwaarde dat wij de aanvraag intrekken. Wij gaan hier natuurlijk altijd mee akkoord: zo hebben wij ook Fadoua geholpen. Fadoua is van Marokkaanse afkomst en zij heeft geen kinderen. Zij heeft een vechtscheiding achter de rug en na jaren van verbaal- en fysiek geweld van haar partner heeft zij besloten te scheiden. Dit viel niet in goede aarde bij haar familie en daardoor is het contact verbroken. Fadoua heeft een baan, heeft geen schulden en is hard op zoek naar een woning, maar helaas zonder succes. Fadoua heeft een psycholoog en bouwt haar eigen leven op. Fadoua gaat op zoek naar kamers en huurt uiteindelijk een kamer bij Elizabeth, die aardig op leeftijd is en graag een huisgenoot heeft. Fadoua woont hier twee jaren in de zolderkamer, bouwt een band op met Elizabeth en zoekt in de tussentijd een woning. De kinderen van Elizabeth komen nauwelijks langs als het snel achteruit gaat met Elizabeth. Fadoua zorgt in deze dagen voor haar. Elizabeth komt te overlijden. Zij is de hoofdhuurder en Fadoua moet eruit. Fadoua heeft woonurgentie aangevraagd, maar deze is afgewezen. Ons is gevraagd om bezwaar te maken en een voorlopige voorziening aan te vragen voor Fadoua, want zij wil niet opnieuw dakloos raken.

Wij hebben de zaak voorgelegd aan onze in-house advocaat. Deze heeft bezwaar tegen de beslissing van de toetsingscommissie gemaakt en een kopie hiervan naar de woningbouwcorporatie verzonden. Wij hebben verzocht om de woning niet direct te ontruimen en de bezwaarprocedure af te wachten. Fadoua is een cliënt die te beschrijven is als kwetsbaar: zij heeft een diagnose voor PTSS en zal, indien zij dakloos zal raken, uitglijden in de maatschappij. Op dit moment heeft Fadoua stabiliteit en dat is wat zij nodig heeft. Fadoua heeft geen schulden, gebruikt geen middelen en is in staat om voor zichzelf te zorgen. Wij hebben de woningbouwcorporatie verzocht om een oplossing te bieden, al is deze tijdelijk. Wij hebben aangegeven dat de  cliënt bereid is om een woning te accepteren indien deze haar aangeboden zal worden. Wij hebben gesproken over de financiën en hebben een medische verklaring van de behandelaar van Fadoua verzonden op 27 augustus 2019. Wij hebben Fadoua gevraagd om te blijven reageren op woningen.

Op maandag 2 september kregen wij een telefoon van Stadlander, de woningbouwcorporatie waar Elizabeth van huurde. Zij willen Fadoua de woning waar ze op heeft gereageerd aanbieden. Hiervoor hebben ze haar uitgenodigd voor een kennismaking. Wij hebben Fadoua opgebeld om dit nieuws mede te delen. Ze kreeg eindelijk een eigen woning, een veilige plaats om te blijven werken aan haarzelf. Fadoua ging akkoord.

Fadoua heeft inmiddels de woning aangenomen en wij hebben de bezwaarprocedure laten vallen. Ik zal vanwege de privacy van Fadoua haar achternaam niet delen. Ik zal de mail van Stadlander geanonimiseerd delen.

dakloos na overlijden ouders, Fadoua moet het huis uit, wij lossen het op!