fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo vraagt u urgentie aan in Veere

Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

U levert de benodigde documenten aan.

Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Urgentie verklaring aanvragen voor een sociale huurwoning in de Gemeente Veere bij MijnUrgentie.

Bent u geconfronteerd met een noodsituatie en dringend op zoek naar een woning in Veere? In deze uitdagende omstandigheden kunt u een aanvraag indienen voor een dringende huisvestingsverklaring voor een sociale huurwoning. Hiermee krijgt u voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie uw aanvraag voor een urgentieverklaring verzorgen; deze zal worden behandeld door de Gemeente Veere. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of dien direct uw aanvraag in voor een urgentieverklaring.

Het zelfstandig indienen van een urgentieverklaringsaanvraag via de Urgentiewijzer van de Gemeente Veere kan een langdurig en stressvol proces zijn. Het is van cruciaal belang om uw situatie duidelijk te beschrijven en de benodigde documenten aan te leveren, vaak zonder heldere richtlijnen. Laat MijnUrgentie deze aanvraag namens u verzorgen. Bij MijnUrgentie beschikken we over de vereiste expertise om uw situatie op de juiste manier te formuleren en in te dienen, wat u tijd en stress zal besparen. U kunt er bovendien op vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld.

Urgentieverklaring aanvragen voor een sociale huurwoning

Bent u geconfronteerd met een noodsituatie en dringend op zoek naar een woning in Veere? In deze uitdagende omstandigheden kunt u een aanvraag indienen voor een dringende huisvestingsverklaring voor een sociale huurwoning. Hiermee krijgt u voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie uw aanvraag voor een urgentieverklaring verzorgen; deze zal worden behandeld door de Gemeente Veere. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of dien direct uw aanvraag in voor een urgentieverklaring.

Het zelfstandig indienen van een urgentieverklaringsaanvraag via de Urgentiewijzer van de Gemeente Veere kan een langdurig en stressvol proces zijn. Het is van cruciaal belang om uw situatie duidelijk te beschrijven en de benodigde documenten aan te leveren, vaak zonder heldere richtlijnen. Laat MijnUrgentie deze aanvraag namens u verzorgen. Bij MijnUrgentie beschikken we over de vereiste expertise om uw situatie op de juiste manier te formuleren en in te dienen, wat u tijd en stress zal besparen. U kunt er bovendien op vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld.

U bent in goede handen

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren.
 • U betaalt alleen als wij u kunnen helpen.
 • Via MijnUrgentie is de kans op toekenning voor een urgentieverklaring groot.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Urgentie aanvragen Veere, Urgentie aanvragen Veere

  In deze noodsituaties kunt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning in Veere

  Ontdek de mogelijkheden die de wet biedt om een urgente huisvestingsaanvraag in te dienen wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en dringend een nieuwe woning in Veere nodig heeft. Benut deze kans! In de volgende situaties kunt u een dringende huisvestingsverklaring aanvragen:

  • U wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning in Veere verblijven.
  • U gaat scheiden en kunt daardoor uw woonlasten in Veere niet langer dragen.
  • Uw huidige woning in Veere is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
  • U bent ontslagen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische instelling in Veere of de nabije omgeving.
  • Uw woning in Veere is onbewoonbaar verklaard, bijvoorbeeld na een brand.
  • U heeft mantelzorg nodig of verleent mantelzorg in Veere.
  • U bent dakloos in Veere en heeft kinderen.
  • U kunt uw woning in Veere door onvoorziene omstandigheden niet langer bekostigen, zoals ziekte of werkloosheid.

  Voorwaarden voor urgentie aanvragen in de Gemeente Veere

  Om in aanmerking te komen voor een dringende huisvestingsverklaring, hanteert de Gemeente Veere specifieke criteria die u dient te vervullen. Deze criteria zijn als volgt:

  • U bent ten minste 18 jaar oud.
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft de afgelopen 2 jaar in Veere gewoond, en u kunt dit aantonen (u bent ingeschreven bij de gemeente Veere of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen openstaande schulden of u bent betrokken bij een schuldregeling.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in uw huidige woonomgeving.
  • U kunt bewijzen dat u de afgelopen 3 maanden actief heeft gereageerd op beschikbare woningen via de website van een lokale woningbouwvereniging in Veere, maar desondanks geen geschikte woning heeft gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd wanneer deze u is aangeboden.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U had geen controle over het ontstaan van de noodsituatie.
  • U heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om het probleem op te lossen, waarbij alternatieve oplossingen niet mogelijk waren of reeds zijn uitgeput.
  • U heeft actief gezocht naar een geschikte woning in Veere.

  In deze noodsituaties krijgt u urgentie

  Ontdek de mogelijkheden die de wet biedt om een urgente huisvestingsaanvraag in te dienen wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en dringend een nieuwe woning in Veere nodig heeft. Benut deze kans! In de volgende situaties kunt u een dringende huisvestingsverklaring aanvragen:

  • U wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning in Veere verblijven.
  • U gaat scheiden en kunt daardoor uw woonlasten in Veere niet langer dragen.
  • Uw huidige woning in Veere is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
  • U bent ontslagen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische instelling in Veere of de nabije omgeving.
  • Uw woning in Veere is onbewoonbaar verklaard, bijvoorbeeld na een brand.
  • U heeft mantelzorg nodig of verleent mantelzorg in Veere.
  • U bent dakloos in Veere en heeft kinderen.
  • U kunt uw woning in Veere door onvoorziene omstandigheden niet langer bekostigen, zoals ziekte of werkloosheid.

  Voorwaarden voor urgentie in Veere

  Om in aanmerking te komen voor een dringende huisvestingsverklaring, hanteert de Gemeente Veere specifieke criteria die u dient te vervullen. Deze criteria zijn als volgt:

  • U bent ten minste 18 jaar oud.
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft de afgelopen 2 jaar in Veere gewoond, en u kunt dit aantonen (u bent ingeschreven bij de gemeente Veere of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen openstaande schulden of u bent betrokken bij een schuldregeling.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in uw huidige woonomgeving.
  • U kunt bewijzen dat u de afgelopen 3 maanden actief heeft gereageerd op beschikbare woningen via de website van een lokale woningbouwvereniging in Veere, maar desondanks geen geschikte woning heeft gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd wanneer deze u is aangeboden.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U had geen controle over het ontstaan van de noodsituatie.
  • U heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om het probleem op te lossen, waarbij alternatieve oplossingen niet mogelijk waren of reeds zijn uitgeput.
  • U heeft actief gezocht naar een geschikte woning in Veere.

  Start nu met het aanvragen van urgentie in de Gemeente Veere voor een sociale huurwoning.

  Start nu met het aanvragen van urgentie in Veere

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag om urgentie aanvragen.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te hoVeere op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  • Wij gaan direct voor u aan de slag om urgentie aanvragen.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in urgentie aanvragen in Den Haag. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen. Wij zijn er voor urgentie aanvragen in Den Haag.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te hoVeere op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823