fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
snel woning huren, Femke kreeg in één week urgentie

Femke kreeg in één week urgentie

Femke kreeg in één week urgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2019/06/16.jpg 1200 900 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2019/06/16.jpg

Femke gaat scheiden, zij kan de echtelijke woning niet betalen. Wat hebben wij voor haar betekend?

Cliënt, hierna te noemen Femke is een jongvolwassen vrouw met twee jonge kinderen. Zij heeft inkomen uit loondienst, maar niet voldoende om de woonlasten van de huidige woning te kunnen dragen. Zij heeft een ‘explosieve’ relatie achter de rug en heeft besloten de relatie te beëindigen. Zij woont al sinds enige jaren in Gouda en wil ook in de regio blijven wonen. Zij heeft hier haar sociale netwerk en haar werk, de kinderen gaan ook in Gouda naar school. Er is dus sprake van regiobinding. Wij hebben voor Femke de woonurgentie aangevraagd.

In veel gevallen van een relatiebreuk worden woonurgenties niet snel afgegeven, dit heeft te maken met het feit dat een echtscheiding vaak een bewuste keuze is en volgens de toetsingscommissie er eerst zelf gezocht moet worden naar een oplossing. In het geval van Femke was dit echter uitgesloten. De relatie met haar ex-partner was dermate verslechterd dat de spanningen binnenshuis snel konden oplopen. De sfeer in het huis is onhoudbaar en onwenselijk, Femke kan niet langer met haar kinderen blijven inwonen, zij moet de woning per direct verlaten.

Een letterlijke passage uit de aanvraag luidt als volgt,
”Cliënt ervaart een relatiebreuk met haar partner. Zij woont tot op heden in de echtelijke woning, de situatie thuis is zoals cliënt dat zelf benoemd ‘penibel’ en de spanningen lopen snel op. Cliënt zelf in het algemeen, maar haar kinderen in het bijzonder zijn blootgesteld aan dagelijkse spanningen en verbaal geweld over en weer. Cliënt dreigt dakloos te raken indien zij niet passende woonruimte krijgt aangeboden. Hierdoor heeft cliënt een acuut woonprobleem.”

Wij hebben derhalve een beroep gedaan op de hardheidsclausule van de gemeente Gouda,
”Het is voor de cliënt belangrijk om stabiele huisvesting te hebben zodat zij mee kan blijven doen in de maatschappij. Ik beroep mij op de hardheidsclausule zoals beschreven in de Huisvestingsverordening van de gemeente. Ingevolge artikel 33 van de Verordening (de hardheidsclausule) mag de toetsingscommissie in gevallen, waarin de toepassing van de Verordening naar haar oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager gemotiveerd afwijken van de Verordening. Het dakloos raken van cliënt zou betekenen dat zij zal uitglijden binnen de maatschappij.”

Op woensdag 25 september 2019 kregen wij bericht van de regionale toetsingscommissie van de gemeente Gouda. De spoedaanvraag voor een sociale woonurgentie is positief beoordeeld en de urgentie is toegekend. De voorrangsverklaring is geïnstalleerd op haar Woningnet-account en Femke mag met spoed opzoek naar een nieuwe woning. Femke is actief aan het reageren op woningen en zal na de verhuizing ook psychologische ondersteuning zoeken bij een specialist. Ik zal vanwege de privacy van Femke haar achternaam niet delen. Ik zal de toekenningsbrief van de Gemeente Gouda geanonimiseerd delen.

snel woning huren, Femke kreeg in één week urgentie

snel woning huren, Femke kreeg in één week urgentie

snel woning huren, Femke kreeg in één week urgentie