fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Urgentie Aanvragen

Een nieuwe woning vinden is niet makkelijk, maar het kan dat u kans maakt op urgentie. Op deze pagina kunt u alles lezen over de procedure van urgentie aanvragen.

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

Het zoeken naar een nieuwe woning kan een lang proces zijn. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning kunnen in sommige gemeenten oplopen tot tien jaar. U vraagt zich waarschijnlijk af: kan ik urgentie aanvragen voor voorrang op een sociale huurwoning? Als u een nieuwe huurwoning zoekt, kunt u in sommige gevallen een urgentieverklaring krijgen:

 • Als u na een relatiebreuk (tijdelijk) inwoont bij een familielid;
 • Als u doorstroomt vanuit een opvang- detentie- of psychiatrische voorziening;
 • Als u doorstroomt vanuit detentie (BBI, ZBBI of PP);
 • Als u mantelzorg wil, of mantelzorg wil verlenen;
 • Als uw woning gesloopt gaat worden;
 • Als u in een maatschappelijke opvang (opvang, veiligheidshuis, asielzoekerscentra) verblijft;
 • Als u (dreigend) dakloos bent;
 • Als u wegens een relatiebreuk uw woning moet verlaten;
 • Als u uw woonlasten niet meer kunt voldoen;
 • Als u (ernstig) ziek bent en niet meer in uw huis kunt wonen;
 • Als uw woning onbewoonbaar is;
 • Als u voor uw beroep (zorg, onderwijs of politie) moet verhuizen;
 • Als u bedreigd of mishandeld bent en uw woning onveilig is

Houd er rekening mee dat urgentie aanvragen een lang proces is. De gehele procedure duurt ongeveer vier tot zes weken. We begrijpen dat u veel zaken te regelen heeft rondom uw situatie en kunnen dit proces volledig uit handen nemen. Onze sociaal werkers helpen u door de aanvraag heen en helpen u om de documenten te verzamelen. Uw welzijn staat bij ons centraal.

Eenvoudig online uw urgentie aanvragen voor een huurwoning.

 • Door urgentie aan te vragen, minimaliseert u het risico om zonder woning te komen zitten. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe groter de kans dat u tijdig een passende woonruimte vindt.
 • Het aanvraagproces voor urgentie kan tijdrovend zijn. Door snel te handelen, begint u eerder aan dit traject, wat kan helpen om de totale wachttijd voor een woning te verkorten.
 • De regionale urgentiecommissie toetst ook of u niet te lang gewacht heeft met het zoeken van oplossingen, daarom is een vroegtijdige aanvraag aangeraden. Bij het verlenen van urgentie wordt gekeken of u zelf op tijd hulp heeft gezocht.
Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen
Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen
 • Door urgentie aan te vragen, minimaliseert u het risico om zonder woning te komen zitten. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe groter de kans dat u tijdig een passende woonruimte vindt.
 • Het aanvraagproces voor urgentie kan tijdrovend zijn. Door snel te handelen, begint u eerder aan dit traject, wat kan helpen om de totale wachttijd voor een woning te verkorten.
 • Het snel verkrijgen van urgentie kan zorgen voor meer stabiliteit in uw leven. Het geeft zekerheid over uw woonsituatie en stelt u in staat zich te richten op andere belangrijke aspecten van uw leven, zoals werk of gezin.
 • De regionale urgentiecommissie toetst ook of u niet te lang gewacht heeft met het zoeken van oplossingen, daarom is een vroegtijdige aanvraag aangeraden. Bij het verlenen van urgentie wordt gekeken of u zelf op tijd hulp heeft gezocht.

Wat betekent urgentie aanvragen?

Een urgentieverklaring woningzoekende is voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld bij een scheiding. Zodra uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring genoemd) is toegewezen, krijgt u voorrang tijdens uw zoektocht naar een sociale huurwoning.

Hoe kan ik urgentie aanvragen?

U kunt makkelijk en snel een urgentie aanvragen via onderstaand formulier. Op basis van de ingevulde gegevens wordt gekeken welke mogelijkheden u heeft. Bij twijfel neemt een sociaal werker telefonisch of per mail contact op om uw situatie te bespreken. We nemen uw dossier alleen aan als deze een redelijke slagingskans heeft voor een urgentieverklaring bij de regionale urgentiecommissie. U krijgt alle documentatie per mail opgestuurd, met duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging. Neem dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Indien akkoord sturen wij de aanvraag namens u naar de regionale toetsingscommissie in uw gemeente. Met de hulp van onze sociaal werkers kunt u online uw urgentie aanvragen.

U betaalt voor onze diensten € 110,-, hiernaast betaalt u ook de gemeentelijke legeskosten voor de urgentie aanvragen, omdat de leges per gemeente kunnen verschillen, zijn deze niet op voorhand te vermelden maar dit zij kosten die moeten worden voldaan om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Hoe lang duurt urgentie aanvragen?

De uiterste reactietermijn na een aanvraag is vier weken na het indienen van de urgentie aanvragen. Bij sommige gemeenten en casussen is dit sneller. Tijdens de aanvraagprocedure nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het kan zijn dat er om meer informatie (betreffende uw scheiding of breuk) wordt gevraagd. Voor de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst is het belangrijk dat u alle benodigde documenten tijdig opstuurt. Zo kunnen we uw situatie sterk onderbouwen.

Hoe krijg ik de urgentieverklaring?

U ontvangt de beschikking zowel digitaal als per post. De toetsingscommissie die hierover beslist bestaat uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren. Is de urgentieverklaring toegewezen? Gefeliciteerd! U kunt de aanvraag zien in uw WoningNet-account, waar u nu voorrang krijgt als u actief reageert op woningen. WoningNet regelt de toewijzing van sociale huurwoningen.

Ik heb een urgentieverklaring. Wat nu?

U heeft 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Bij het indienen van de formulier bij het urgentie aanvragen kunt u aangeven welke wensen u heeft aan een eventueel toe te wijzen woning, zoals bijvoorbeeld een woning met een lift als u de trap niet meer op kunt. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet, krijgt u voorrang op andere kandidaten. U mag geen geschikte woningen weigeren. Kunt u geen woning vinden? Dan kunt u via ons een verlenging van de urgentieverklaring aanvragen.

Wat is een urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring woningzoekende (urgentie aanvragen) is voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld bij een scheiding. Zodra uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring genoemd) is toegewezen, krijgt u voorrang tijdens uw zoektocht naar een sociale huurwoning.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?

U kunt makkelijk en snel een urgentie aanvragen via onderstaand formulier. Op basis van de ingevulde gegevens wordt gekeken welke mogelijkheden u heeft. Bij twijfel neemt een jurist per mail contact op om uw casus te bespreken. We nemen uw dossier alleen aan als deze een redelijke slagingskans heeft voor een urgentieverklaring bij uw gemeente of woningbouwvereniging. U krijgt alle documentatie per mail opgestuurd, met duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging. Neem dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Indien akkoord sturen wij de aanvraag namens u naar de regionale toetsingscommissie in uw gemeente.

U betaalt voor onze diensten € 110,-, hiernaast betaalt u ook de gemeentelijke legeskosten, omdat de leges per gemeente kunnen verschillen, zijn deze niet op voorhand te vermelden maar dit zij kosten die moeten worden voldaan om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Hoe lang duurt urgentie aanvragen?

De uiterste reactietermijn na een aanvraag is 12 weken na het indienen. Bij sommige gemeenten en casussen is dit sneller. Tijdens de aanvraagprocedure nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het kan zijn dat er om meer informatie (betreffende uw scheiding of breuk) wordt gevraagd. Voor de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst is het belangrijk dat u alle benodigde documenten tijdig opstuurt. Zo kunnen we uw situatie sterk onderbouwen.

Hoe krijg ik de urgentieverklaring?

U ontvangt de beschikking zowel digitaal als per post. De toetsingscommissie die hierover beslist bestaat uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren. Is de urgentieverklaring toegewezen? Gefeliciteerd! U kunt de aanvraag zien in uw WoningNet-account, waar u nu voorrang krijgt als u actief reageert op woningen. WoningNet regelt de toewijzing van sociale huurwoningen.

Ik heb een urgentieverklaring. Wat nu?

U heeft 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet, krijgt u voorrang op andere kandidaten. U mag geen geschikte woningen weigeren. Kunt u geen woning vinden? Dan kunt u via ons een verlenging van de urgentieverklaring aanvragen.

In vijf stappen urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

Binnen één dag nemen wij contact met u op over uw slagingskansen.

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

U levert de benodigde documenten aan per e-mail.

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Urgentie aanvragen, Urgentieverklaring aanvragen

De urgentiecommissie neemt een beslissing in uw aanvraag.

Actuele vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag (urgentie aanvragen).

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces over de urgentie aanvragen.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente bij de urgentie aanvragen. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar– en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

  Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

  Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

Cases, nieuws en interviews