fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor een urgentieverklaring?

Zoals bij alle sociale voorzieningen kent ook een urgentieverklaring voorwaarden. Zo is het van belang dat u voldoet aan deze voorwaarden, want anders is de kans groot dat uw aanvraag wordt afgewezen. Urgentie voorwaarden. Als een aanvraag is afgewezen, kunt u eventueel in bezwaar.

De urgentie voorwaarden zijn niet absoluut. Er kunnen altijd uitzonderingen worden gemaakt bij schrijnende situaties. Dit betekent dat als de nood echt aan de man is, de gemeente mag afwijken van haar regels- en voorwaarden en u alsnog een voorrangsverklaring mag afgeven. Dit moet wel worden aangevraagd en uw situatie moet goed worden uitgelegd. De toetsingscommissie neemt een beslissing en toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring.

De commissie wil graag een volledig, en correct ingediend dossier hebben om snel een beslissing te kunnen nemen. Hoe beter uw verhaal in elkaar steekt, en van bewijsstukken zijn voorzien hoe sneller zij tot een beslissing komen. Als uw aanvraag onvolledig is dan krijgt u een hersteltermijn en wordt uw aanvraag vertraagd omdat deze niet geheel voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan een aanvraag.


Heb ik recht op urgentie?

Om er achter te komen of u recht op urgentie heeft zijn er een aantal urgentie voorwaarden gesteld. De voorwaarden om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen zijn als volgt;

– u bent minimaal 18 jaar en ouder;

– u heeft een aantoonbare binding met de regio, zoals studie-, werk-, een psycholoog, familie-, vrienden of de school van eventuele kinderen. U moet aantonen waarom u niet zomaar kunt verhuizen naar een andere regio waar wel woningen beschikbaar zijn;

– het ontstaan van de problemen is niet uw eigen schuld;

– u heeft geen huurachterstand in uw huidige woning;

– als u dakloos bent, of dreigt te worden heeft u er alles aan gedaan om woonruimte te vinden;

– u kunt niet langer wachten op een huurwoning, omdat u bijvoorbeeld dakloos bent, of omdat de situatie dermate ernstig is dat u met spoed woonruimte nodig heeft;

– het hebben van (minderjarige) kinderen maakt uw aanvraag kansvol, maar ook als alleenstaande kunt u een urgentieverklaring aanvragen;

– u heeft voldoende inkomen om de huur te betalen als u een woning krijgt aangewezen;

– uw situatie is schrijnend;

– u heeft het afgelopen jaar niet eerder urgentie aangevraagd.


Mocht u, om welke reden dan ook, niet helemaal voldoen aan de voorwaarden is dat geen probleem. Het verlenen van een urgentieverklaring is maatwerk en wordt er altijd naar de situatie gekeken, als deze schrijnend genoeg is krijgt u vooralsnog een urgentieverklaring. Aan het toekennen van een urgentieverklaring kunnen ook andere voorwaarden worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het enkel mogen reageren op een woning in een bepaalde wijk, of op een bepaalde verdieping. Zo probeert de toetsingscommissie een oplossing te vinden dat het best aansluit bij uw situatie.