fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Sociale huurwoning

Wat is een sociale huurwoning?

In de Grondwet is bepaald dat iedere inwoner van Nederland recht heeft op huisvesting, en de verantwoordelijkheid voor een eerlijke woningverdeling bij de staat ligt. Aan de hand van dit artikel van de Grondwet hebben wij in Nederland een systeem bedacht: een sociale huurwoning.

De sociale huurwoningen zijn er voor de lage- en middenklasse inkomensgroepen. Dit zijn door de overheid gesubsidieerde huurwoningen. Op dit moment is ongeveer één derde van de gehele woningvoorraad toegekend voor de sociale huur. De sociale huurwoningen zijn over het algemeen goed onderhouden, betaalbaar, en zijn in iedere (grote) stad te vinden. Het bouwen, beheren en verhuren van de sociale woningvoorraad wordt gedaan door de woningbouwcorporaties. Dit zijn organisaties zonder winstoogmerk die er zijn om de woningvoorraad eerlijk te verdelen. 

Het verhuren van de woningen gebeurt via het Woningnet. Hier kunt u een account aanmaken en reageren op woningen. Op dit moment is er een groot tekort aan sociale huurwoningen, onder andere omdat er jarenlang te weinig is gebouwd en omdat er veel mensen met een modaal- tot hoog inkomen blijven wonen in sociale huurwoningen. Hierdoor lopen de wachtlijsten in sommige gemeenten op van vier tot acht jaren. In Amsterdam is het zelfs zo dat u ongeveer twintig jaar kunt wachten op een huurwoning!


Sociale woning huren

Op het moment dat u een sociale huurwoning krijgt toegewezen, omdat u jarenlang heeft gewacht, of omdat u een urgentieverklaring heeft gekregen dan huurt u deze van de woningbouwcorporatie. Er geldt geen inkomenseis voor een sociale huurwoning en kunt u deze ook met uw uitkering huren. Ook is het meestal zo dat u een sociale huurwoning voor onbepaalde tijd huurt. Zo heeft u met een sociale huurwoning iets meer zekerheid dan op de particuliere markt, waar vaker tijdelijke huurovereenkomsten worden aangeboden en de huurprijsstijging hierdoor veel hoger is. 

De maximum inkomensgrens voor een sociale huurwoning verschilt per gemeente, maar ligt voor een tweepersoonshuishouden op ongeveer 45.000 euro bruto per jaar. Bij een eenpersoonshuishouden ligt deze grens op ongeveer 40.000 euro bruto per jaar. Bij het tekenen van een huurovereenkomst dient u altijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst van twee jaar terug te overleggen. Als uw inkomen in de tussentijd is veranderd, bijvoorbeeld verminderd door ziekte, dan dient u dit aan te geven bij de woningbouwcorporatie en zal er een peiljaarverlegging worden gedaan. Dan wordt uw huidige inkomen als uitgangspunt gebruikt bij de beoordeling van uw stukken. Een sociale huurwoning kan niet zomaar worden ‘doorgegeven’, dus dat betekent dat u een huurovereenkomst niet kunt doorgeven aan bijvoorbeeld uw kinderen, of een ander. Aan het doorgeven van een sociale huurwoning zijn strikte regels gebonden, zoals bijvoorbeeld het overnemen van de woning bij overlijden van de hoofdhuurder. Hiervoor dient altijd een verzoek te worden ingediend bij de woningcorporatie.


Aanmerking sociale huurwoning

Soms is een huurwoning niet meer geschikt voor u, omdat u bijvoorbeeld minder valide bent geworden, of is de woning niet meer veilig omdat u bijvoorbeeld wordt bedreigt. In deze situaties kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring waardoor u – met voorrang – een andere woning krijgt aangeboden. Bij het aanvragen van een urgentieverklaring voor een andere woning zijn de regels bij de meeste toetsingscommissies iets soepeler, omdat u geen woning onttrekt aan de beperkte woningvoorraad en u na het verhuizen in principe een woning achterlaat waar weer een ander in kan.

Het kabinet heeft besloten dat de komende jaren een hoop woningen worden bijgebouwd. We hebben op dit moment een flink tekort, maar is het plan om dit tekort terug te dringen door nieuwe woningen te bouwen. Wat echter ook zo is dat de komende jaren de vraag vanuit de maatschappij ook stijgt, omdat de bevolking groeit, en er meer alleenstaanden zijn in de maatschappij. Hierdoor lijkt het erop dat het woningtekort nog zeker enkele jaren zal aanblijven en lijkt, praktisch gezien, de enige mogelijkheid om binnen afzienbare tijd aan een sociale huurwoning te komen: het hebben van een urgentieverklaring.