fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
Met spoed een woning, Met spoed een woning

Met spoed een Huurwoning

Indien u met spoed op zoek bent naar een sociale huurwoning vanwege een scheiding, financiële moeilijkheden, ongeschiktheid van uw huidige woning of onveiligheid in de buurt, dan wel omdat u binnenkort dakloos dreigt te worden, komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie.

Bij MijnUrgentie begrijpen we al te goed dat u niet jarenlang de tijd heeft om te wachten op een sociale huurwoning, en daarom bieden we u een urgentie aan. Met een urgentieverklaring heeft u binnen enkele weken een passende woning.

Wanneer heeft u recht op een urgentieverklaring?

Het leven is soms onvoorspelbaar en ontwikkelen zich er gebeurtenissen die u niet op voorhand had kunnen overzien. Met spoed een woning. Denk bijvoorbeeld aan een relatiebreuk, een ongeval, ziekte, een inkomensterugval of andere onvoorziene zaken waardoor uw huidige woning plots niet meer bij uw situatie past.

Het meest voor de hand liggende is dat u verhuist naar een woning dat beter bij u past, bijvoorbeeld een gelijkvloerse, of een goedkopere huurwoning. Alleen zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen erg lang en wordt van u verwacht dat u jarenlang wacht tot u aan de beurt bent, maar wat als u niet zolang kunt wachten?

In dat geval kunt u een beroep doen op de spoedzoekersregeling, een zogenaamd urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring bent u aangemerkt als spoedzoeker en kunt u met voorrang reageren op een sociale huurwoning in uw gemeente. Iedere Nederlandse gemeente kent een urgentieregeling, waardoor burgers met spoed aan een passende woning kunnen komen.


Met spoed woning huren

Als spoedzoeker krijgt u voorrang op een huurwoning. Hierdoor krijgt u met spoed een huurwoning. Aan het verkrijgen van een urgentieverklaring zijn voorwaarden gebonden, zoals bijvoorbeeld het niet op een andere manier kunnen oplossen van uw probleem. 

De problemen mogen niet uw eigen schuld zijn, en moet voldoende worden aangetoond dat uw huidige woning onderdeel is van dit probleem. Als deze zaken zijn aangetoond krijgt u een voorrangsverklaring van uw gemeente en mag u met een urgentieverklaring met voorrang reageren op huurwoningen. 

Met een urgentieverklaring heeft u binnen enkele weken een huurwoning. Als u de aanvraag meteen zou indienen, zou dit dus ongeveer binnen twee tot drie maanden rond moeten zijn vanaf het moment dat u de aanvraag indient. Wat van belang is dat u de aanvraag door ons laat indienen bij de toetsingscommissie. 

Als u de aanvraag via mijnUrgentie indient zijn uw slagingskansen hoger, omdat wij onze kennis- en ervaring inzetten voor u en uw dossier zodanig aanleveren dat de meeste vragen zijn beantwoord en de commissie snel tot een positieve beslissing kan komen.

Een snelle manier om aan een huurwoning te komen is door een urgentieverklaring aan te vragen, maar ook dit traject neemt tijd in beslag. Als u niet zolang kunt wachten is het u aangeboden dat u contact met ons opneemt voor een noodoplossing. Wij hebben samenwerkingspartners in iedere Nederlandse gemeente waar wij u eventueel kunnen plaatsen. Zo voorkomen we in ieder geval dat uw situatie verergert.

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij - indien daar gronden voor zijn - bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de 'grote' overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen - tegen betaling - door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Met spoed een woning, Met spoed een woning