fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen


Wat is urgentie nou eigenlijk? Het vinden van een betaalbare huurwoning is in deze tijd geen gemakkelijke opgave, vooral in de grote steden hebben we te maken met een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Omdat er schaarste is op de woningmarkt is er veel vraag naar sociale huurwoningen en is er momenteel een wachtlijst van ongeveer vier tot acht jaar. In sommige gemeenten kan deze termijn zelfs oplopen tot twintig jaar. Wij geven u hier antwoord op de vragen, wat is urgentie en en wat kan urgentie voor u betekenen.

Vaak kunt u niet wachten totdat u aan de beurt bent, omdat u bijvoorbeeld dakloos bent of dreigt te raken of omdat uw relatie ten einde is en u de woning moet verlaten. Ook kunnen medische, of veiligheidsredenen de reden zijn dat u met spoed een andere woning nodig heeft. 

Voor deze situaties hebben we een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring kunt u gedurende een periode van bijvoorbeeld drie maanden met voorrang reageren op sociale huurwoningen. U wordt dus bovenaan geplaatst bij het toekennen van een woning en krijgt u met een urgentieverklaring snel een sociale huurwoning. Een urgentieverklaring wordt afgegeven door de urgentiecommissie. Via ons doet u de aanvraag bij de urgentiecommissie. Zij nemen binnen drie tot zes weken een beslissing in uw aanvraag.

Aan het aanvragen van een urgentieverklaring zijn regels gebonden, zo moet uw situatie goed worden uitgelegd en moet duidelijk worden gemaakt waarom u niet langer kunt wachten op een huurwoning. Een goede reden is bijvoorbeeld het hebben van minderjarige kinderen, of omdat u geen familie- of vrienden heeft waar u naartoe kunt als u dakloos raakt. Ook stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan het aanvragen van een urgentieverklaring. Zo moet u binding hebben met de regio, dat houdt in dat u minimaal twee jaar gewoond moet hebben in de regio, of het dakloos raken niet uw eigen schuld mag zijn. Als u niet voldoet aan één of meer voorwaarden is de kans groot dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Daarom doen wij standaard een beroep op de hardheidsclausule van de gemeente. Dit betekent dat als er sprake is van een tekortkoming de gemeente u maatwerk levert en alsnog de urgentie toekent. Ook deze regeling zullen wij voor u aanvragen. Zo maakt u de meeste kansen om een urgentieverklaring te krijgen.

Met een goed samengesteld dossier is een urgentieverklaring zo geregeld. Wij helpen u door de gehele aanvraag heen en begeleiding u naar een urgentieverklaring. Omdat wij regelmatig samenwerken met de urgentiecommissies om de meest schrijnende situaties te helpen aan een huurwoning kennen wij de regels- en voorwaarden al te goed. Deze kennis zetten we graag in om u te helpen aan een betaalbare huurwoning.