fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo kunt u met voorrang een huis huren Lingewaard

Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

U levert de benodigde documenten aan.

Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

In sommige situaties heeft u recht op voorrang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in de gemeente Lingewaard

Bent u geconfronteerd met een noodsituatie en dringend op zoek naar een woning in Lingewaard, of u wilt een huis huren Lingewaard? In deze uitdagende omstandigheden kunt u een aanvraag indienen voor een dringende huisvestingsverklaring voor een sociale huurwoning. Hiermee krijgt u voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie uw aanvraag voor een urgentieverklaring verzorgen; deze zal worden behandeld door de Gemeente Lingewaard. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of dien direct uw aanvraag in voor een urgentieverklaring.

Het zelfstandig indienen van een urgentieverklaringsaanvraag via de Urgentiewijzer van de Gemeente Lingewaard kan een langdurig en stressvol proces zijn. Het is van cruciaal belang om uw situatie duidelijk te beschrijven en de benodigde documenten aan te leveren, vaak zonder heldere richtlijnen. Laat MijnUrgentie deze aanvraag namens u verzorgen. Met onze hulp kunt u snel een huis huren Lingewaard. Bij MijnUrgentie beschikken we over de vereiste expertise om uw situatie op de juiste manier te formuleren en in te dienen, wat u tijd en stress zal besparen. U kunt er bovendien op vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld.

Urgentieverklaring aanvragen voor een sociale huurwoning

Bent u in een noodsituatie en dringend op zoek naar een woning in Lingewaard? In deze uitdagende omstandigheden kunt u een aanvraag indienen voor een dringende urgentieverklaring voor een sociale huurwoning, waarmee u voorrang krijgt bij de toewijzing. Laat MijnUrgentie uw aanvraag voor een urgentieverklaring verzorgen; deze wordt behandeld door de Gemeente Lingewaard.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of dien direct uw aanvraag in voor een urgentieverklaring.

Het zelfstandig indienen van een urgentieverklaringsaanvraag via de Urgentiewijzer van de Gemeente Lingewaard kan een langdurig en stressvol proces zijn. Het is van cruciaal belang om uw situatie duidelijk te beschrijven en de benodigde documenten aan te leveren, vaak zonder heldere richtlijnen. Laat MijnUrgentie deze aanvraag namens u verzorgen. Bij MijnUrgentie beschikken we over de vereiste expertise om uw situatie op de juiste manier te formuleren en in te dienen, wat u tijd en stress zal besparen. U kunt er bovendien op vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld.

U bent in goede handen

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd.
 • MijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren.
 • U betaalt alleen als wij u kunnen helpen.
 • Via MijnUrgentie is de kans op toekenning voor een urgentieverklaring groot.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

  In deze noodsituaties kunt u urgentie aanvragen om een huis huren Lingewaard voor een sociale huurwoning.

  Ontdek de mogelijkheden die de wet biedt om een urgente urgentieaanvraag in te dienen wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en dringend een nieuwe woning in Lingewaard nodig heeft. Benut deze kans! In de volgende situaties kunt u een dringende huisvestingsverklaring aanvragen:

  • U wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning in Lingewaard verblijven.
  • U gaat scheiden en kunt daardoor uw woonlasten in Lingewaard niet langer dragen.
  • Uw huidige woning in Lingewaard is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
  • U bent ontslagen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische instelling in Lingewaard of de nabije omgeving.
  • Uw woning in Lingewaard is onbewoonbaar verklaard, bijvoorbeeld na een brand.
  • U heeft mantelzorg nodig of verleent mantelzorg in Lingewaard.
  • U bent dakloos in Lingewaard en heeft kinderen.
  • U kunt uw woning in Lingewaard door onvoorziene omstandigheden niet langer bekostigen, zoals ziekte of werkloosheid.

  Regels en voorwaarden voor urgentie aanvragen om een huis huren Lingewaard.

  Om in aanmerking te komen voor een dringende urgentieverklaring om met voorrang huis huren Lingewaard, hanteert de Gemeente Lingewaard specifieke criteria die u dient te vervullen. Deze criteria zijn als volgt:

  • U bent ten minste 18 jaar oud.
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft de afgelopen 2 jaar in Lingewaard gewoond, en u kunt dit aantonen (u bent ingeschreven bij de gemeente Lingewaard of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen openstaande schulden of u bent betrokken bij een schuldregeling.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in uw huidige woonomgeving.
  • U kunt bewijzen dat u de afgelopen 3 maanden actief heeft gereageerd op beschikbare woningen via de website van een lokale woningbouwvereniging in Lingewaard, maar desondanks geen geschikte woning heeft gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd wanneer deze u is aangeboden.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U had geen controle over het ontstaan van de noodsituatie.
  • U heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om het probleem op te lossen, waarbij alternatieve oplossingen niet mogelijk waren of reeds zijn uitgeput.
  • U heeft actief gezocht naar een geschikte woning in Lingewaard.

  In deze noodsituaties krijgt u urgentie

  Ontdek de mogelijkheden die de wet biedt om een urgente huisvestingsaanvraag in te dienen wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en dringend een nieuwe woning in Lingewaard nodig heeft. Benut deze kans! In de volgende situaties kunt u een dringende huisvestingsverklaring aanvragen:

  • U wordt geconfronteerd met een ernstige ziekte en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning in Lingewaard verblijven.
  • U gaat scheiden en kunt daardoor uw woonlasten in Lingewaard niet langer dragen.
  • Uw huidige woning in Lingewaard is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
  • U bent ontslagen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische instelling in Lingewaard of de nabije omgeving.
  • Uw woning in Lingewaard is onbewoonbaar verklaard, bijvoorbeeld na een brand.
  • U heeft mantelzorg nodig of verleent mantelzorg in Lingewaard.
  • U bent dakloos in Lingewaard en heeft kinderen.
  • U kunt uw woning in Lingewaard door onvoorziene omstandigheden niet langer bekostigen, zoals ziekte of werkloosheid.

  Voorwaarden voor urgentie in Lingewaard

  Om in aanmerking te komen voor een dringende huisvestingsverklaring, hanteert de Gemeente Lingewaard specifieke criteria die u dient te vervullen. Deze criteria zijn als volgt:

  • U bent ten minste 18 jaar oud.
  • U bezit de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft de afgelopen 2 jaar in Lingewaard gewoond, en u kunt dit aantonen (u bent ingeschreven bij de gemeente Lingewaard of in de Basisregistratie Personen).
  • U heeft geen openstaande schulden of u bent betrokken bij een schuldregeling.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in uw huidige woonomgeving.
  • U kunt bewijzen dat u de afgelopen 3 maanden actief heeft gereageerd op beschikbare woningen via de website van een lokale woningbouwvereniging in Lingewaard, maar desondanks geen geschikte woning heeft gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd wanneer deze u is aangeboden.
  • De noodsituatie is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
  • U had geen controle over het ontstaan van de noodsituatie.
  • U heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om het probleem op te lossen, waarbij alternatieve oplossingen niet mogelijk waren of reeds zijn uitgeput.
  • U heeft actief gezocht naar een geschikte woning in Lingewaard.

  Start nu met het aanvragen van urgentie om met voorrang een huis huren Lingewaard.

  Start nu met uw aanvraag om een huis huren Lingewaard

  Actuele vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag om u te helpen met huis huren Lingewaard.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces over de urgentie aanvragen.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente bij de urgentie aanvragen. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar– en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

   Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

   Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  Is langer wachten geen optie meer?

  Als u zich in een situatie bevindt waarbij u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de Politie of Veilig Thuis en vraag een urgentieverklaring aan via onze website en meld dat u een spoed urgentie wenst. Wij pakken uw aanvraag dan met voorrang op om een huis huren Lingewaard.

  Huis huren Lingewaard, Huis huren Lingewaard

  Cases, nieuws en interviews