fbpx
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Artikelen

Urgentie bij zwangerschap

Urgentie bij zwangerschap https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/11/pexels-jonathan-borba-4513728-scaled.jpg 2560 1707 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/11/pexels-jonathan-borba-4513728-scaled.jpg

Zwangerschap en Woningurgentie

Zwangerschap is een bijzondere fase in het leven van een gezin. Naast alle voorbereidingen voor de komst van de baby, kan het ook invloed hebben op de huisvestingssituatie. In sommige gevallen kan het aanvragen van woningurgentie een noodzakelijke stap zijn om te zorgen voor een geschikte en veilige woonomgeving voor het groeiende gezin.

Waarom urgentie bij Zwangerschap?

Het is geen geheim dat de komst van een baby de nodige veranderingen met zich meebrengt. Een gezin kan snel geconfronteerd worden met ruimtegebrek, ongeschikte huisvesting, of andere urgente omstandigheden die een negatieve invloed hebben op het welzijn van zowel de aanstaande moeder als het toekomstige kind. Om deze reden kan het aanvragen van woningurgentie tijdens de zwangerschap een cruciale stap zijn om een passende woonruimte te verkrijgen.

Hoe werkt het aanvragen van urgentie bij Zwangerschap?

1. Onderzoek of u aan de regels voldoet:
Verschillende gemeenten hanteren verschillende regels en criteria voor het toekennen van woningurgentie. Onderzoek grondig wat de specifieke eisen zijn in jouw gemeente. Wij adviseren u hier graag bij.

2. Verzamel bewijsstukken:
Om de urgentieaanvraag te ondersteunen, is het essentieel om relevante bewijsstukken te verzamelen. Denk hierbij aan een medische verklaring van de behandelend arts waarin de noodzaak van een geschikte woonruimte tijdens de zwangerschap wordt toegelicht. U dient minimaal drie maanden zwanger te zijn.

3. Dien de aanvraag tijdig in:
Het is belangrijk om de aanvraag voor woningurgentie tijdig in te dienen. Houd rekening met de verwerkingstijd van de aanvraag en zorg ervoor dat alle benodigde documenten correct zijn bijgevoegd.

4. Blijf in communicatie met de instanties:
Gedurende het proces is het raadzaam om regelmatig in contact te blijven met de betrokken instanties. Zo ben je op de hoogte van de voortgang en kun je indien nodig aanvullende informatie verstrekken.

Tips voor een Succesvolle Aanvraag

Wees specifiek in de toelichting:
Bij het indienen van de aanvraag is het belangrijk om specifiek te zijn in de toelichting op de situatie. Benadruk de unieke behoeften en omstandigheden die samenhangen met de zwangerschap.

Laat je adviseren door professionals:
Het kan waardevol zijn om advies in te winnen bij professionals die bekend zijn met het proces van woningurgentie. Juridische adviseurs of maatschappelijk werkers kunnen ondersteuning bieden bij het opstellen van de aanvraag.

Bereid je voor op een gesprek:
In sommige gevallen kan er een gesprek plaatsvinden om de urgentie toe te lichten. Bereid je goed voor op dit gesprek en wees bereid om aanvullende informatie te verstrekken.

Conclusie

Het aanvragen van woningurgentie tijdens de zwangerschap is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat het gezin in een geschikte en veilige omgeving kan wonen. Door de lokale regels te begrijpen, tijdig de aanvraag in te dienen en relevante bewijsstukken te verzamelen, vergroot je de kans op een succesvolle toekenning van woningurgentie. Het is een investering in de toekomstige levenskwaliteit van zowel de aanstaande moeder als het nieuwe gezinslid.

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

Psychisch geweld is ook mishandeling

Psychisch geweld is ook mishandeling https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photomix-company-101808-scaled.jpg 2560 1707 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/09/pexels-photomix-company-101808-scaled.jpg

Het verhaal van Lisa (naam gefingeerd vanwege privacyoverwegingen), een jonge vrouw die opgroeide in een kansarmgezin, heeft een leven vol uitdagingen gekend in het verscheurde gezin waarin zij is opgegroeid. De liefde was schaars in haar jeugd, en ze had geen familie om op terug te vallen. Toch probeerde ze een nieuw leven op te bouwen door samen te gaan wonen met haar partner Patrick, die tien jaar ouder was en een baan had en een eigen woning. Lisa zag haar kans schoon om het ouderlijk huis te verlaten voor een ‘beter leven’, maar al snel ontdekte Lisa dat haar nieuwe thuis een nachtmerrie was geworden.

Het huis waarin Lisa en Patrick samenwoonden, werd overspoeld door spullen. Patrick gooide nooit iets weg en hechtte enorm aan zijn bezittingen. Hierdoor was er bijna geen ruimte meer om te wonen, laat staan om te ademen. De wrijving tussen Lisa en Patrick nam toe, maar Patrick was een dominante en controlerende partner. De ruzies werden intens en leidden tot verbaal geweld, passief-agressief gedrag en psychische mishandeling.

Psychologisch gezien bevond Lisa zich in een benarde positie. Het verbaal geweld van Patrick, zijn dreigende houding en zijn neiging om dagenlang boos te blijven, hadden een verwoestend effect op Lisa en hun 7-jarige dochter. De situatie was onhoudbaar geworden, maar Lisa voelde zich gevangen.

Lisa durfde te spreken van verbaal geweld, passief-agressief gedrag en psychische mishandeling. Deze termen uit de psychologie beschrijven de emotionele en mentale impact die zij dagelijks ervoer. Het voelde als een gevangenis waaruit ontsnappen onmogelijk leek.

Lisa’s eigen poging

Lisa besloot om hulp te zoeken en diende een aanvraag in voor urgentie bij de gemeente Rotterdam. Ze hoopte op een veilige haven waar ze en haar dochter konden ontsnappen aan de verstikkende atmosfeer van het huis. Echter, haar aanvraag werd afgewezen omdat haar situatie volgens de gemeente niet urgent genoeg was. Ze werd geacht een dak boven haar hoofd te hebben, zelf verantwoordelijk te zijn voor haar inboedel en er was geen sprake van officiële mishandeling. Ook adviseerde de consulent van de gemeente haar om hier niet al te veel op in te gaan, omdat de gemeente een melding kan doen bij Veilig Thuis en dat zou kunnen betekenen dat het kind uit huis geplaatst zal worden. Daar was Lisa onwijs van geschrokken.

Gedesillusioneerd en met de moed verloren, wendde Lisa zich tot MijnUrgentie voor hulp. Hier ontmoette ze Benjamin Jozef Aras, een jurist die vastbesloten was om haar zaak recht te zetten. Benjamin nam het dossier van Lisa aan en diende een nieuwe aanvraag in, ondersteund door een verklaring van de huisarts, waaruit bleek dat Lisa en haar dochter ernstig leden onder de mentale druk van Patrick.

Onze gecorrigeerde aanvraag

Om de zaak nog sterker te maken, verwees Benjamin naar recente jurisprudentie en voegde hij foto’s toe van de erbarmelijke woonsituatie. Hij verzamelde ook getuigenverklaringen van buren die de frequente schreeuwpartijen in het huis bevestigden en bevestigden dat de stem duidelijk van Patrick was. Ze beschreven hoe Lisa regelmatig het huis ontvluchtte, zelfs ‘s nachts, om haar dochter een moment van rust te gunnen.

Om het plaatje compleet te maken, voegde de zus van Lisa een verklaring toe waarin ze uitlegde dat Lisa nergens terecht kon bij familie. Het werd steeds duidelijker dat Lisa en haar dochter in een gevaarlijke en onhoudbare situatie verkeerden.

De nieuwe aanvraag werd echter opnieuw afgewezen door de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rotterdam (SUWR). Onverzettelijk en vastberaden liet Benjamin het hier niet bij zitten. Hij stelde een bezwaarschrift op en dreigde een kort geding aan te spannen om de schrijnende situatie onder de aandacht te brengen.

Kortgeding en toekenning

Terwijl de dreiging van een rechtszaak naderde, escaleerde de situatie in het huis. De schreeuwpartijen van Patrick namen toe en de druk op Lisa en haar dochter werd ondraaglijk. De wijkagent werd ingeschakeld en maakte een melding in het systeem, wat het dossier van Lisa verder versterkte.

Uiteindelijk besloot Benjamin een melding te maken bij de Wethouder Wonen van de Gemeente Rotterdam en dreigde hij de zaak in de publiciteit te brengen. Waar was een urgentieverklaring voor als we de meest kwetsbaren niet konden helpen?

Het onverwachte gebeurde. Vlak voor de behandeling van het bezwaarschrift paste de gemeente Rotterdam haar beslissing aan en kende ze de urgentie toe aan Lisa. Na maanden van strijd en angst kreeg Lisa eindelijk de kans op een nieuw begin, een veilige plek voor haarzelf en haar dochter.

Schakel de hulp van mijnUrgentie in

Dit verhaal illustreert niet alleen de kracht van doorzettingsvermogen, maar ook het belang van organisaties zoals MijnUrgentie. Ze bieden hoop en ondersteuning aan mensen die anders verloren zouden zijn in een onrechtvaardig systeem. Lisa’s strijd is nog niet voorbij, maar met de urgentie heeft ze nu een kans om haar leven te herbouwen en een betere toekomst te creëren voor zichzelf en haar dochter. Herkent u zich in het verhaal van Lisa? Vraag dan een urgentieverklaring aan via mijnUrgentie en laat ons u helpen naar een stabiele, en veilige, woonomgeving.

Procesjurist:
Benjamin Jozef Aras
Jurist bij MijnUrgentie

Snel een woning bij echtscheiding

Snel een woning bij echtscheiding https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-ketut-subiyanto-4247730-scaled.jpg 1707 2560 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-ketut-subiyanto-4247730-scaled.jpg

Een echtscheiding kan niet alleen emotioneel en financieel uitdagend zijn, maar het kan ook invloed hebben op uw huisvestingssituatie. Als u na een echtscheiding zonder woonruimte komt te zitten, kan het aanvragen van een woonurgentie de beste optie zijn. Bij mijnUrgentie begrijpen we hoe belangrijk het is om een veilige en stabiele woning te hebben tijdens deze moeilijke tijd. Daarom bieden wij professionele hulp en ondersteuning bij het aanvragen van een woonurgentie. Snel woning bij echtscheiding

Laat me u een voorbeeldcasus geven van een vrouw die hulp nodig had bij het aanvragen van een woonurgentie na haar echtscheiding.

Nadine was getrouwd en had een eigen woning met haar man. Toen hun huwelijk eindigde in een scheiding, stond Nadine er alleen voor. Omdat ze geen eigen inkomen had, kon ze de hypotheek niet langer betalen. Ze moest haar huis verlaten en was dringend op zoek naar een nieuwe woning. Ze wist echter niet hoe ze een woonurgentie moest aanvragen en waar ze moest beginnen.

Nadine nam contact op met mijnUrgentie en vroeg om hulp bij het aanvragen van een woonurgentie. Onze professionele medewerkers begeleidden haar door het proces en zorgden ervoor dat ze alle benodigde documenten en informatie had om haar aanvraag in te dienen. Dankzij onze hulp kon Nadine een woonurgentie krijgen en kreeg ze snel een nieuwe woning toegewezen.


Bij mijnUrgentie begrijpen we dat het aanvragen van een woonurgentie een complex proces kan zijn en dat het moeilijk kan zijn om de juiste informatie te vinden. Onze professionele medewerkers hebben de kennis en ervaring om u door het proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk wordt afgehandeld.

Als u na een echtscheiding dringend behoefte heeft aan woonruimte en hulp nodig heeft bij het aanvragen van een woonurgentie, neem dan contact op met mijnUrgentie. Onze professionele medewerkers staan klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat u snel een veilige en stabiele woning heeft waar u uw leven weer op kunt bouwen.

Bij mijnUrgentie geloven we in het bieden van professionele hulp en ondersteuning tijdens moeilijke tijden. We begrijpen de uitdagingen die gepaard gaan met een echtscheiding en we zijn er om u te helpen bij het vinden van oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen. Snel woning bij echtscheiding.

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

dakloos met kind

In vijf stappen een woonurgentie

In vijf stappen een woonurgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg 2560 1707 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-pnw-production-7328448-scaled.jpg

Een urgentieverklaring kan een uitkomst bieden voor mensen die acuut een andere woning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hun huidige woning onbewoonbaar is geworden, of omdat ze door omstandigheden (zoals een scheiding of baanverlies) dakloos dreigen te worden. In dit artikel leg ik uit hoe eenvoudig het is om een urgentieverklaring aan te vragen bij de gemeente, aan de hand van een verzonnen casus. Stappen voor woonurgentie.

Stel je voor: Rianne is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze woont al jarenlang in een huurwoning in een achterstandswijk. De woning is echter in zeer slechte staat: het dak lekt, de muren zijn vochtig en er is schimmelvorming. Hierdoor hebben haar kinderen last van astma en zijn ze vaak ziek. Rianne heeft al meerdere malen bij haar verhuurder geklaagd, maar er gebeurt niets. Ze is wanhopig en weet niet meer wat ze moet doen.

Gelukkig is er een oplossing: een urgentieverklaring. Met zo’n verklaring kan Rianne voorrang krijgen bij het vinden van een nieuwe woning. Maar hoe vraagt ze dat aan?


Zoek uit of je in aanmerking komt.
De eerste stap is om te kijken of je überhaupt in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. In veel gemeenten gelden specifieke regels en voorwaarden. Zo kan het zijn dat je een bepaalde periode ingeschreven moet staan bij een woningcorporatie, of dat je inkomen onder een bepaalde grens moet liggen.In het geval van Rianne komt ze in aanmerking voor een urgentieverklaring, omdat haar huidige woning onbewoonbaar is.


Dien een aanvraag in.
De tweede stap is om een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Dit kan via onze website op deze pagina. Bij de aanvraag moet je allerlei persoonlijke gegevens invullen, zoals je inkomen, gezinssamenstelling en de reden van de urgentie. In het geval van Rianne zal ze moeten aantonen dat haar huidige woning onbewoonbaar is en dat haar kinderen daarom gezondheidsproblemen hebben.


Wacht op een beslissing.
Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente een beslissing nemen. Dit kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de drukte bij de gemeente en de complexiteit van de aanvraag. In het geval van Rianne zal de gemeente haar situatie beoordelen en beslissen of ze inderdaad in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.


Zoek actief naar een nieuwe woning.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt Rianne een urgentieverklaring. Hiermee kan ze actief op zoek gaan naar een nieuwe woning. Vaak krijg je hierbij hulp van een woningcorporatie of andere instantie. Het is belangrijk dat Rianne actief op zoek gaat naar een nieuwe woning, aangezien de urgentieverklaring vaak maar een beperkte periode geldig is. Hoe lang de verklaring geldig is, verschilt per gemeente en is afhankelijk van de situatie. Het is daarom verstandig om bij het verkrijgen van de urgentieverklaring na te gaan hoe lang deze geldig is.


Verhuizen.
Als Rianne een nieuwe woning heeft gevonden, kan ze gaan verhuizen. Het is belangrijk dat ze dit tijdig en zorgvuldig doet, zodat haar kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de verhuizing. Ook moet ze ervoor zorgen dat haar oude woning netjes wordt achtergelaten, zodat ze geen problemen krijgt met haar verhuurder.Kortom, het aanvragen van een urgentieverklaring is niet ingewikkeld, maar vergt wel enige inspanning en geduld. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de aanvraag zorgvuldig in te vullen, zodat de kans op toekenning zo groot mogelijk is. In het geval van Rianne heeft de urgentieverklaring haar geholpen bij het vinden van een nieuwe, gezonde woning voor haar en haar kinderen. Hopelijk kan dit artikel ook anderen helpen die in een vergelijkbare situatie verkeren.

Het aanvragen van een urgentieverklaring kan echter een complex en tijdrovend proces zijn. Daarom kan het inschakelen van de diensten van mijnUrgentie uitkomst bieden. Als ervaren specialisten op het gebied van urgentieaanvragen helpen wij u bij het verzamelen en indienen van de benodigde documenten en het opstellen van een overtuigend urgentieverzoek.

Onze professionele en persoonlijke aanpak heeft al vele cliënten geholpen om snel en succesvol een urgentieverklaring te verkrijgen. Onze klanten waarderen ons met een gemiddelde beoordeling van 9,2 op Trustpilot. Dus, als u zich in een vergelijkbare noodsituatie bevindt als onze fictieve casus, neem dan contact op met mijnUrgentie en laat ons u helpen bij het verkrijgen van de urgentieverklaring die u nodig heeft.

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

hoe mijnUrgentie kan helpen bij het verkrijgen van een woning

hoe mijnUrgentie kan helpen bij het verkrijgen van een woning https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-cottonbro-studio-4569338-scaled.jpg 1706 2560 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2023/04/pexels-cottonbro-studio-4569338-scaled.jpg

Als je dringend een woning nodig hebt, kan het verkrijgen van een urgentieverklaring van groot belang zijn. Maar het proces om een urgentieverklaring te verkrijgen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Gelukkig kan mijnUrgentie je helpen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring en het versnellen van het proces. Hulp bij vinden woning.


Voorbeeldcasus:

Stel je voor, je bent een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen. Je woont momenteel in een huurwoning, maar de woningcorporatie heeft aangegeven dat je binnenkort moet verhuizen omdat de woning gerenoveerd wordt. Je hebt geprobeerd om een nieuwe woning te vinden, maar dit lukt niet omdat je inkomen te laag is. Omdat je kinderen naar school gaan en je in de buurt van hun school wilt blijven, besluit je een urgentieverklaring aan te vragen.

Het aanvragen van een urgentieverklaring kan ingewikkeld zijn. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en veel documenten verzamelen. Daarnaast duurt het vaak lang voordat je een beslissing krijgt. Maar met de hulp van mijnUrgentie kun je het proces versnellen en ervoor zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet.


Hulp bij vinden Woning:

Professionele begeleiding: Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. Ze kennen de voorwaarden en weten hoe ze het proces kunnen versnellen.

Snellere beslissingen: Door onze hulp krijg je vaak sneller een beslissing op je aanvraag.

Lagere kosten: Omdat we efficiënt te werk gaan, kunnen we onze diensten aanbieden tegen lagere kosten dan andere aanbieders.


Als je in een vergelijkbare situatie zit als de alleenstaande moeder uit ons voorbeeld, neem dan contact op met mijnUrgentie voor hulp bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. We staan voor je klaar om je te helpen bij elke stap van het proces. Hulp bij vinden woning

Auteur van de blog: Emir Benjamin Jozef Aras (jurist)

Toch urgentie door de hardheidsclausule

Toch urgentie door de hardheidsclausule https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg 1400 683 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/dakloos.jpg

Een aantal maanden geleden diende Hanneke haar aanvraag voor urgentie in bij de gemeente Utrecht. Helaas werd haar aanvraag destijds afgewezen. De urgentiecommissie gaf aan dat haar aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring. Ten einde raad nam Hanneke contact met ons op. Afgelopen november kreeg Hanneke van ons bericht dat ze toch een urgentieverklaring heeft gekregen door middel van de zogeheten hardheidsclausule. Urgentie door de hardheidsclausule.


Wat is een hardheidsclausule?
In onze rechtspraktijk spreken wij regelmatig met cliënten die, net zoals Hanneke, niet voldoen aan de voorwaarden van de Huisvestingswet. Echter dreigen sommige van deze cliënten na een afwijzing in een schrijnende situatie terecht te komen. In zo’n geval kunt u als burger een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule.

Met de hardheidsclausule mag een overheidsorgaan van (dwingende) wetgeving afwijken, wanneer blijkt dat de toepassing van een regeling tot een onredelijke en benadelende situatie kan leiden voor de betreffende burger. De burger dient wel een nadrukkelijk beroep te doen op deze clausule en zijn of haar situatie moet duidelijk kunnen worden toegelicht. Hieronder leggen we het proces van Hanneke verder uit.


Het proces
Hanneke had enkele maanden geleden een aanvraag voor urgentie ingediend, welke helaas was afgewezen. Volgens de urgentiecommissie in Utrecht voldeed haar aanvraag niet aan de voorwaarden voor urgentie. Toch heeft ons dossier én onze uitgebreide onderbouwing de commissie anders doen besluiten. MijnUrgentie heeft met succes een beroep gedaan op de Hardheidsclausule, waardoor Hanneke in november alsnog urgentie kreeg.

In haar dossier hebben wij het volgende omschreven:
”Cliënt is een alleenstaande werkende moeder met twee minderjarige kinderen van 6 en 9 jaar oud. Cliënt woont momenteel noodgedwongen nog in de woning van haar ex vriend, omdat cliënt na de relatiebreuk geen passende woning heeft kunnen vinden. Cliënt wordt tot op heden dagelijks psychisch mishandeld door haar ex vriend en kampt hierdoor met verschillende mentale klachten. De ex vriend van cliënt dreigt dagelijks dat cliënt de woning moet verlaten met haar kinderen, waardoor cliënt samen met haar minderjarige kinderen op straat dreigt te belanden. Ook de minderjarige kinderen van cliënt lijden constant onder de huidige situatie en voelen zich niet veilig. Cliënt baart zich grote zorgen om de ontwikkeling van haar kinderen. De onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt heeft negatieve invloed op de psychische gemoedstoestand van cliënt en haar kinderen, waardoor cliënt constant psychische klachten heeft. Het is dan ook van belang dat cliënt op korte termijn een woonruimte vindt, zodat zij niet op straat belandt met haar minderjarige kinderen.”


Beslissing
Op 24 november 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing: de urgentie is toegekend! De gemeente heeft ons beroep op de hardheidsclausule gegrond verklaard, en het advies gegeven aan het College om de urgentie toe te kennen aan Hanneke.


Hulp nodig bij uw aanvraag?
Wilt u ook deskundige hulp krijgen bij uw aanvraag voor urgentie? Start dan uw aanvraag via de aanvraag-button bovenaan deze pagina. Urgentie door de hardheidsclausule.


De naam in dit blog is om privacy-redenen gefingeerd. De werkelijke naam van de cliënt, waarop de blog is gebaseerd, is bekend bij MijnUrgentie.

Urgentie ondanks advies wijkteam

Urgentie ondanks advies wijkteam https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/huur.jpg 1400 683 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/03/huur.jpg

In de praktijk hebben wij regelmatig te maken met gemandateerde partijen welke namens de Gemeente opdracht hebben om te adviseren in een urgentie aanvraag. Deze partijen doen een onderzoek en adviseren de Gemeente bij het nemen van een beslissing, welke de Gemeente in de meeste gevallen ook ter harte neemt en het verhaal welke is aangeleverd door cliënt (volledig of gedeeltelijk) weglaat bij het nemen van een beslissing. Ook bij de aanvraag van Petra hebben wij moeten wachten op een advies van het wijkteam, na veel wachten, bellen en mailen kwam dat advies er: negatief.

Voor onze juristen kwam deze beslissing onverwacht, temeer omdat er nog geen volledige aanvraag (lees: dossier) was aangeleverd door ons. Hoe kon een wijkteam, bestaande uit een team van vrijwilligers, zonder enige kennis van de kunst der geneeskunde, een negatief advies uitbrengen in een aanvraag voor mantelzorg? Deze vraag heeft de jurist flink bezig gehouden en zijn wij in contact getreden met de Gemeente en het wijkteam. Het advies stond vast, en daarom heeft de jurist bezwaar gemaakt tegen dit advies. Wij hebben een contra-advies laten uitbrengen door een arts, deze heeft bevestigd dat gezien het medisch dossier van cliënte een mantelzorger nodig is om de kwaliteit van het leven te waarborgen. Dit advies staat haaks op het advies van het wijkteam, nu is de vraag welke beslissing de Gemeente neemt.

Het proces
Zodra wij een dossier opstellen, kijken wij altijd naar de slagingskansen. In het geval van cliënte Petra zagen wij een noodzaak voor mantelzorg, simpelweg omdat cliënte (bijna) niet meer in staat is om voor haarzelf te zorgen en zij zonder de juiste begeleiding en ondersteuning zal uitglijden in de maatschappij. Het doen van dagelijkse zaken, zoals schoonmaken, koken en het doen van boodschappen zijn onmogelijk voor Petra. Wij hebben dit in het dossier aangegeven en een verwijzing gemaakt naar de Memorie van Toelichting (MvT) van de Huisvestingswet, waarin de gronden zijn omschreven. Cliënte voldoet aan deze eisen, maar waar is een aanvullend onderzoek van het wijkteam voor nodig? Wat ook vreemd was is dat het wijkteam geen contact heeft opgenomen met de huisarts of de jurist van cliënte en de onderzoeksresultaten niet heeft besproken met ons. Hierdoor hebben wij het onderzoek betwist en aangegeven dat wij deze niet accepteren. De Gemeente heeft aangegeven erg veel waarde te hechten aan het advies van het wijkteam, maar onze argumenten en het contra-onderzoek in overweging te zullen nemen.

Beslissing
Op 26 juni 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
De Gemeente heeft het advies van het wijkteam (sociaal team) niet gevolgd en heeft toch besloten om mee te gaan in ons advies.

Procesjurist
Benjamin Jozef Aras

 

ik wil scheiden maar kan nergens heen

Sabrina staat er alleen voor

Sabrina staat er alleen voor https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/07/mother-and-children-on-a-sofa-4262185-scaled.jpg 2560 1708 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/07/mother-and-children-on-a-sofa-4262185-scaled.jpg

Sabrina is een alleenstaande werkende moeder met twee minderjarige kinderen. Cliënt heeft een relatie (zeven jaren) achter de rug waarin ernstige problemen zijn ontstaan. Aan het einde van de relatie kreeg cliënt een deurwaarder aan de deur met de mededeling dat de ex partner (toen nog partner) al een half jaar de hypotheek niet had betaald. Cliënt wist hier niets van omdat de woning van de (ex)partner was, cliënt heeft er alles aan gedaan om een executieverkoop te voorkomen, dit was gelukt maar de hypotheekverstrekker stond erop dat de woning verkocht moest worden. Hiertegen had cliënt weinig in te brengen. Zij kon geen aanspraak maken op de woning omdat de woning op naam stond van haar (ex)partner en juridisch gezien kan zij dus niets opeisen. Na de gedwongen verkoop van de woning stond cliënt met twee minderjarige kinderen op straat en is de (ex)partner naar zijn ouders verhuisd.

Cliënt heeft alles geprobeerd om een woning te vinden het enige wat cliënt kon vinden was een tijdelijke huurwoning met een huur van duizend euro per maand (!), uit nood heeft cliënt deze woning aangenomen zodat de kinderen niet op straat belanden. De woning is verkocht en cliënt moet met de kinderen de woning verlaten en staat met de kinderen op straat. Cliënt heeft niet de financiële middelen om in de vrije sector of particulier te huren en is dus afhankelijk van de sociale huursector. Cliënt maakt zich ernstige zorgen om met twee minderjarige kinderen, waarvan de oudste zoon is gediagnosticeerd met ADD en Dyslexie met leerproblemen. Door deze onzekere omstandigheden gaat het niet goed met hem de kinderen hebben behoefte aan stabiliteit.

Met bovenstaand verhaal heeft client zich gewend tot de woonvereniging Woonpalet. Hier heeft zij geen hulp gekregen, de receptioniste heeft aangegeven dat zij geen recht heeft op een urgentieverklaring en dat een aanvraag zinloos zal zijn. Ook heeft de receptioniste client afgeraden om zaken te doen met MijnUrgentie. Dit advies horen wij uiteraard wel vaker van woonverenigingen en zelfs gemeenten. Cliënt heeft op 19 mei 2020 contact met ons opgenomen met bovenstaand verhaal. Vol bevreemding heb ik contact opgenomen met Woonpalet, welke aangeven dat zij cliënten enkel het ‘advies’ geven om de aanvraag niet via ons te doen, duidelijke argumenten konden zij niet geven. Ik heb het dossier aangenomen en heb mij in de zaak gestort.

Het proces
Wat ons allereerst opviel is dat de woonvereniging aangeeft geen bestuursorgaan te zijn, waardoor het Bestuursrecht niet van toepassing kan zijn op de beslissing dat zij nemen. Ook dit kreeg ik te horen door een niet-juridisch opgeleide medewerker, met respect, maar toch wel vreemd dat er beslissingen worden genomen over rechten van een cliënt, welke wordt gebaseerd op wet- en regelgeving zoals vastgesteld in de Huisvestingswet (of Huisvestingsverordening) door een medewerker welke geen kennis heeft van de correcte toepassing van deze wet. Hierover heb ik mij beklaagd en een aanvraag ingediend. Wij hebben een beroep op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en in dat kader gesteld dat zij als ouder(s) van één of meerdere jonge kinderen tot de categorie kwetsbare personen behoort die in het bijzonder recht hebben op bescherming van het gezins- en privéleven. Hiertoe heeft de gemeente een positieve verplichting jegens cliënt door haar te voorzien van woonruimte. Tot slot heb ik een beroep gedaan op de Hardheidsclausule zoals opgenomen in de wetgeving.

De reactie van de woonvereniging was positief. Zij hebben aangegeven zich te zullen verdiepen in de Memorie van Toelichting (MvT) op de wetgeving en hebben de jurisprudentie zoals door mij aangeleverd tot zich genomen. Het proces verliep soepel en het contact was goed, dit temeer dankzij onze inzet en herhaaldelijke herinneringen. Wij hebben een juridisch correct, volledig dossier aangeleverd en deze is in behandeling genomen door Woonpalet.

Beslissing
Op 13 juli 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
Sabrina krijgt een woning aangeboden van Woonpalet.

Procesjurist
Benjamin Jozef Aras

portrait photo of man in white crew neck t shirt with 1139743 scaled

Erwin krijgt een medische urgentie

Erwin krijgt een medische urgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/06/portrait-photo-of-man-in-white-crew-neck-t-shirt-with-1139743-scaled.jpg 2560 1707 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/06/portrait-photo-of-man-in-white-crew-neck-t-shirt-with-1139743-scaled.jpg

Erwin woont al zesentwintig jaar samen met zijn partner Sabrina, zij hebben een een notarieel samenlevingscontract, zij hebben samen geen kinderen. Hier hebben zij bewust voor gekozen. Erwin heeft een instabiele gezondheid, Sabrina doet al jaren de verzorging van Erwin. De relatie tussen de twee is uitstekend, totdat Sabrina verliefd wordt op haar buurman. De liefde ontwikkeld zich snel en binnen een aantal weken besluit zij om de relatie te beëindigen en samen verder te gaan met haar buurman.

Erwin heeft zich op 20 december 2019 aangemeld bij MijnUrgentie met de vraag of wij de aanvraag namens hem willen indienen bij zijn gemeente. Hij is eerder bij het sociaal wijkteam geweest, de woningbouw bezocht en ook een advocaat benaderd. Allen hebben aangegeven dat de zaak weinig kans van slagen heeft, Erwin heeft geen kinderen en kan op kamers wonen was de eerste reactie. Dit is in geval van Erwin geen optie, hij heeft een auto-immuunziekte en daardoor is Erwin gevoelig voor prikkels uit zijn omgeving. Sabrina zal de woning houden, zo heeft zij besloten en heeft Erwin tot november 2020 de tijd gegeven om een woning te zoeken. Erwin heeft jarenlang gewerkt als timmerman, maar de relatiebreuk is hard aangekomen en daardoor is Erwin gestopt met werken. Erwin zat met zijn rug tegen de muur.

Het proces
Na Erwin uitgebreid te hebben gesproken heb ik de zaak aangenomen. Erwin heeft tijdens het proces alles aangeleverd zoals ik nodig had, de huisarts van Erwin heeft een sterk stuk geschreven waar de ziekte van Erwin uitgebreid is besproken, een citaat uit deze verklaring is: ‘Patiënt is een kwetsbare man, dakloos raken zou de gezondheid van patiënt dermate slecht beïnvloeden waardoor het ziektebeeld en de gevolgen ernstig zullen toenemen. Van mij het dringende advies om deze kwetsbare persoon te voorzien van een woning’.

Ik heb de verklaring, als ondersteuning voor mijn aanvraag, samen met jurisprudentie verzonden naar de gemeente Nieuwegein. In de aanvraag is de situatie van Erwin uitgebreid besproken, de noodzaak om deze kwetsbare man te voorzien van een woning is uiteengezet en ook de financiën van Erwin kwamen aan bod. Erwin heeft weliswaar momenteel geen baan en inkomen, maar dat is direct te herleiden uit de situatie waarin Erwin zich bevindt, wat zeker meegewogen mag worden is dat Erwin geen schulden heeft en hard op zoek is naar een baan. De verklaring van de huisarts gaf uiteindelijk de doorslag.

Beslissing
Op 12 mei 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
Erwin krijgt een eigen woning in Nieuwegein, waar hij tot rust kan komen en weer werken aan zichzelf en zijn toekomst.

Procesjurist
Benjamin Jozef Aras

Hadia is gescheiden en dakloos

Hadia is gescheiden en dakloos https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/05/woman-comforting-friend-3958470-scaled.jpg 2560 1707 mijnUrgentie mijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/uploads/2020/05/woman-comforting-friend-3958470-scaled.jpg

Hadia is van Afghaanse afkomst, zij is een jonge moeder welke twee jaar terug is gaan samenwonen met haar – eveneens – Afghaanse vriend. Hij komt uit Afghanistan en kan zich naar moeilijk aanpassen aan de Nederlandse normen. Het is een doorn in het oog dat Hadia studeren wil, een baan heeft en als zelfstandige vrouw leeft in de Nederlandse maatschappij. De familie van Hadia heeft de relatie afgeraden, haar vader heeft ze geen contact meer mee en haar broer wil haar ook niet meer spreken. Hadia was smoorverliefd, want het was een prachtige man, maar éénmaal in hetzelfde huis, viel de realiteit toch tegen.

Er kwamen steeds meer beperkingen en deze werden opgelegd met huiselijk geweld. Hadia is in de tussentijd zwanger geraakt en is inmiddels moeder van een minderjarig kind. Hadia maakt zich zorgen om haar man welke iedere dag steeds meer controle opeist. Hij werkt niet, draagt niet bij aan het huis en is onzeker. Dit gevoel van mislukking ageert hij af op Hadia. De financiële situatie van het gezin verslechtert wanneer hij steeds meer geld stuurt naar zijn familie in Afghanistan. Het rondkomen wordt moeilijk, er bouwen zich schulden op en Hadia staat er alleen voor. De geweldsuitbarstingen worden steeds meer en heftiger, Hadia belandt in het ziekenhuis en heeft een doktersverklaring. Het advies om aangifte te doen slaat ze af, ze wil hem geen problemen bezorgen. Wel heeft Hadia haar huisarts ingelicht, welke haar doorverwijst naar ons kantoor.

Op 12 februari 2020 heeft Hadia zich bij ons aangemeld. Zij heeft een aanmelding gedaan vanaf de website voor een woonurgentie in de gemeente Amsterdam. Zij is inmiddels ingetrokken bij haar vriendin in Amsterdam en kan hier tijdelijk verblijven. Zij is door de woningbouwvereniging in Lelystad, waar zij geboren is en haar netwerk woont afgewezen omdat ze inmiddels buiten de gemeente is gaan wonen. Ook de gemeente Amsterdam neemt de aanvraag voor een urgentie niet in behandeling, want ze woont er nog geen twee jaren.
Hierdoor staat Hadia ‘met haar rug tegen de muur’.

Het proces
Wij hebben de zaak aangenomen en hebben twee aanvragen ingediend. De eerste hebben wij gedaan in de gemeente Amsterdam en de tweede bij de woningbouwvereniging in Lelystad. Hierin hebben wij haar situatie omschreven en een bijzonder beroep op de hardheidsclausule gedaan. Het gaat in dit geval om een alleenstaande moeder, zonder netwerk welke voor een adequate opvang kan zorgen en een minderjarig kind van twee maanden oud. Zij staat letterlijk op staat en kan niet terug naar haar (ex)partner, welke woedend is dat zij hem heeft verlaten. De veiligheid van Hadia in het algemeen, maar haar dochter in het bijzonder staat in het geding. Dit argument hebben wij aangevoerd bij de gemeenten. Hierbij is het belangrijk om de juridische argumentatie strak te houden en te verwijzen naar de wetselementen. Hierbij is ook jurisprudentie erg belangrijk.

Ook in het dossier van Hadia merken wij dat de huisvestingsverordening welke door de gemeente is opgesteld ter aanvulling van de Huisvestingswet vaak tegenstrijdig zijn. Wij hebben de woonvereiste van twee jaren daarom aangevochten en de bedoeling van deze wet uitgelegd. Het moge duidelijk zijn dat de Huisvestingswet in dergelijke zaken de basis is voor een verordening en een gemeente of woningbouw de aanvragen aan deze wetten moet toetsen. Het is aan de toetsingscommissie om de aanvraag te beoordelen en wij zorgen voor een volledig dossier met de nadruk op de juiste zaken. De gemeente Amsterdam heeft de aanvraag – naar verwachting – snel afgewezen. In de zaak van Hadia was deze afwijzing erg waardevol.
Wij hebben ook deze afwijzing gebruikt in de aanvraag bij de gemeente Lelystad.

Beslissing
Op 27 mei 2020 kregen wij een brief met daarin de beslissing, de urgentie is toegekend!
Hadia krijgt een eigen woning, met drie kamers in Boswijk of Waterwijk in Lelystad. Dit is dichtbij haar netwerk. Wij hebben inmiddels mogen vernemen dat ook de relatie met haar familie weer enigszins aan het normaliseren is. Wij wensen Hadia het beste toe in haar nieuwe woning.

Procesjurist
Emir Arazov