fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Voorrang huurwoning

Wanneer krijgt u voorrang op een woning?

Als u niet langer kunt wachten op een sociale huurwoning dan biedt een urgentieverklaring mogelijk een oplossing voor u. U krijgt met een urgentieverklaring voorrang op alle andere woningzoekenden en heeft, meestal, binnen enkele weken een woning.
Het verlenen van een urgentieverklaring gaat via een toetsingscommissie dat is samengesteld door uw gemeente. Dit zijn meestal ambtenaren welke tweewekelijks bij elkaar komen en een beslissing nemen in aanvragen. Via MijnUrgentie kunt u een aanvraag indienen bij de regionale toetsingscommissie van uw gemeente. 


Voorrang sociale huurwoning

U krijgt voorrang op een sociale huurwoning als u voldoet aan de voorwaarden welke worden gesteld door de toetsingscommissie. Zo moet worden aangetoond dat u niet langer kunt wachten, omdat u bijvoorbeeld dakloos dreigt te raken of al dakloos bent. Ook kunnen medische gronden, psychosociale gronden of veiligheidsgronden een reden zijn om als spoedzoeker aangemerkt te worden door de toetsingscommissie.

De toetsingscommissie bekijkt uw aanvraag. Deze moet volledig en correct zijn ingediend en voorzien van alle bewijsstukken, ook moet uit de aanvraag duidelijk worden gemaakt op grond van welke gronden u een urgentieverklaring aanvraagt en waarom u voorrang wenst op alle andere woningzoekenden. Uw situatie dient dus schrijnend te zijn, en moet er geen andere mogelijkheid zijn om dit op te lossen anders dan een andere huurwoning.

De toetsingscommissie bepaalt voor hoelang u voorrang krijgt en voor welk type woning. In uw aanvraag zetten wij het type woning duidelijk uiteen zodat u een woning krijgt dat bij u past. Wij nemen de gehele aanvraag uit handen en zorgen ervoor dat het dossier op een correctie, volledige manier wordt ingediend. Uw dossier wordt toegespitst aan de voorwaarden- en regels zoals worden gesteld door de toetsingscommissie.


Wij werken in alle gemeenten samen met urgentiecommissies en sturen jaarlijks een groot aantal aanvragen naar de toetsingscommissie. De ervaringen en kennis van de wet- en regelgeving die wij hebben zetten wij voor elk dossier in zodat de slagingskansen daarvan hoger zijn dan een reguliere aanvraag. Het slagingspercentage van ons kantoor is erg hoog, waardoor we ieder jaar duizenden gezinnen en alleenstaanden blij maken met een nieuwe woning.

Als de urgentieverklaring is toegekend krijgt u voor een beperkte periode voorrang op de sociale woningmarkt. Dit is meestal voor twaalf weken en kunt u gedurende deze periode als nummer één reageren op woningen. In sommige gevallen doet de gemeente u zelf een aanbod welke u niet mag afwijzen, dit is afhankelijk van uw aanvraag en of de gemeente woningen vrij heeft op dat moment. De praktijk leert ons dat u met een urgentieverklaring meestal binnen enkele weken voorzien bent van een passende woning.