fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen na uw scheiding

ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

U levert de benodigde documenten aan.

ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

De uitdaging van een nieuwe woning vinden bij een scheiding of relatiebreuk.

Wanneer iemand de beslissing neemt om te scheiden, komen er tal van emotionele en praktische uitdagingen om de hoek kijken. Een van de grootste zorgen voor veel mensen is waar ze zullen wonen na de scheiding. Het kan voelen alsof de grond onder je voeten wordt weggetrokken, vooral als je geen alternatieve huisvestingsopties hebt. Het gevoel van vastzitten en geen uitweg zien kan de stress en angst verergeren tijdens een reeds moeilijke periode en je denkt: ik wil scheiden maar kan nergens heen.

Wat is een urgentieverklaring en hoe kan het mij helpen?

Een urgentieverklaring is een juridisch document dat wordt afgegeven door woningcorporaties en gemeenten om mensen in urgente huisvestingssituaties te helpen. Dit omvat vaak mensen die in een scheidingssituatie verkeren en dringend behoefte hebben aan een nieuwe woonplek. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen, waardoor de kans op het vinden van passende huisvesting na uw scheiding aanzienlijk wordt vergroot.

MijnUrgentie help u verder

Bij MijnUrgentie begrijpen we de emotionele en praktische uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd bij een scheiding. Ons toegewijde team van experts is hier om u te begeleiden bij het verkrijgen van een urgentieverklaring en om u te ondersteunen tijdens deze overgangsfase in uw leven. We hebben meer dan vijf jaar ervaring en een bewezen staat van dienst in het succesvol helpen van mensen zoals u om een nieuwe start te maken na een scheiding.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  ik wil scheiden maar kan nergens heen, Ik wil scheiden maar kan nergens heen

  Hoe een urgentie u helpt aan een nieuwe woning na uw echtscheiding

  Volgens de wet kunt u een urgentieaanvraag doen als u in een noodsituatie zit en u snel een andere woning nodig heeft. Maak daar gebruik van! In de volgende situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen:

  • Persoonlijke Begeleiding: Onze experts staan klaar om u door het proces van het aanvragen van een urgentieverklaring te leiden. We begrijpen dat elke situatie uniek is en zorgen voor een persoonlijke aanpak die past bij uw behoeften.
  • Juridische Expertise: Het verkrijgen van een urgentieverklaring kan juridisch complex zijn. Ons team heeft diepgaande kennis van de wet- en regelgeving op dit gebied en zorgt ervoor dat uw aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend.
  • Optimalisatie van Aanvraag: We helpen u bij het verzamelen van de benodigde documentatie en het opstellen van een overtuigende aanvraag die uw situatie accuraat en overtuigend weerspiegelt.
  • Begeleiding bij Bezwaar: Als uw aanvraag onverhoopt wordt afgewezen, laten we u niet in de steek. We bieden begeleiding en ondersteuning bij het indienen van bezwaar om ervoor te zorgen dat uw urgentieverklaring alsnog wordt goedgekeurd.

  Regels en voorwaarden voor urgentie bij scheiding of een relatiebreuk

  De Gemeente Den Haag stelt voorwaarden op voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Aan deze voorwaarden moet u in ieder geval voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont al 2 jaar in uw gemeente en u kunt dit aantonen.
  • U heeft geen schulden of u zit in een schuldregeling.
  • U kunt goed zelfstandig wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt.
  • U heeft geen woning geweigerd.
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kon de noodsituatie niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om het probleem op te lossen. Andere oplossingen zijn niet mogelijk of u hebt ze allemaal al geprobeerd.
  • U heeft er alles aan gedaan om een woning te vinden.

  Help: Ik wil scheiden maar kan nergens heen!

  Een scheiding markeert het einde van een hoofdstuk, maar het opent ook de deur naar nieuwe mogelijkheden. Met de hulp van MijnUrgentie kunt u de onzekerheid over huisvesting na de scheiding overwinnen en werken aan het opbouwen van een positieve toekomst voor uzelf en eventuele betrokkenen.

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  Cases, nieuws en interviews