fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Zorgurgentie

U heeft behoefte aan extra zorg en wenst daarom dichter bij uw mantelzorger te wonen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een urgentieverklaring te verkrijgen om deze reden.

zorgurgentie, U heeft extra zorg nodig

In bepaalde omstandigheden komt u mogelijk in aanmerking voor een zorgurgentie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw huidige woning niet langer geschikt is, als u graag mantelzorg wilt ontvangen van een bekende die op afstand woont, of als u een voorkeur hebt voor een aanleunwoning om altijd dichtbij zorg te hebben.

Voor dergelijke situaties is het mogelijk om een zorgurgentie aan te vragen. Bij het indienen van deze aanvraag is het essentieel dat u, naast de urgentieaanvraag, een gesprek voert met een medisch specialist. Samen met deze specialist wordt gekeken naar de mogelijkheden, zowel met als zonder een urgentieverklaring.

Voorwaarden

 • Indien u dichterbij uw mantelzorger wilt wonen, moet de huidige reistijd minimaal twintig minuten zijn, en dient u minimaal drie keer per week mantelzorg te ontvangen.
 • U heeft geen huurachterstand en kunt de verhuiskosten zelf betalen.
 • U heeft alle andere mogelijke oplossingen voor de situatie al geprobeerd, maar het aanvragen van een voorrangsverklaring blijkt de enige optie te zijn.
 • Remigreert u uit het buitenland, of bent u dakloos? Dan gelden er andere regels voor u.

Zorgurgentie

 • U bevindt zich in een acute situatie waarin langdurig wachten op een aangepaste of andere woning niet mogelijk is.
 • Uw huidige woning is ongeschikt en voldoet niet aan de zorgbehoefte die u nodig heeft.
 • U kunt uw medische situatie aantonen door middel van een medische verklaring van bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist.
zorgurgentie, U heeft extra zorg nodig

U bent in goede handen

 • Binnen enkele weken laten wij u horen of uw aanvraag is goedgekeurd door de urgentiecommissie.
 • mijnUrgentie heeft de kennis in huis om uw situatie goed te presenteren en de aanvraag foutloos in te dienen.
 • Wij nemen de gehele aanvraag uit handen. Een gespecialiseerde jurist staat u bij.

Wat houdt een zorgurgentie in?

Een zorgurgentie verklaring voor woningzoekenden is bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld in geval van een scheiding. Wanneer uw aanvraag voor een zorgurgentie verklaring (ook wel voorrangsverklaring genoemd) wordt goedgekeurd, krijgt u prioriteit bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

Hoe dien ik een aanvraag voor een urgentieverklaring in?

U kunt eenvoudig en snel een aanvraag voor een urgentieverklaring indienen via het onderstaande formulier. Op basis van de ingevulde gegevens wordt beoordeeld welke mogelijkheden u heeft. Bij eventuele twijfel zal een jurist per e-mail contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. We accepteren uw dossier alleen als er een redelijke kans op succes is voor een urgentieverklaring bij uw gemeente of woningbouwvereniging. Alle benodigde documentatie ontvangt u per e-mail, inclusief duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging. Lees dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Bij akkoord sturen wij namens u de aanvraag naar de regionale toetsingscommissie in uw gemeente.

Voor onze diensten wordt een inkomensafhankelijke bijdrage van in rekening gebracht, daarnaast dient u ook de gemeentelijke legeskosten te betalen. Aangezien de leges per gemeente kunnen verschillen, kunnen deze niet vooraf worden vermeld, maar het zijn kosten die moeten worden voldaan om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Wat is de doorlooptijd van de aanvraag?

De maximale reactietermijn na indiening van een aanvraag is 12 weken. In sommige gemeenten en specifieke situaties kan dit proces sneller verlopen. Gedurende de aanvraagprocedure nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het is mogelijk dat er tijdens de procedure om aanvullende informatie wordt gevraagd, met name met betrekking tot uw scheiding of breuk. Om de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst te bevorderen, is het van belang dat u alle benodigde documenten tijdig aanlevert, zodat wij uw situatie goed kunnen onderbouwen.

Hoe ontvang ik de zorgurgentie verklaring?

De beschikking wordt zowel digitaal als per post aan u verstrekt. De toetsingscommissie, bestaande uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren, neemt de beslissing over de toewijzing van de zorgurgentie verklaring. Indien de urgentieverklaring is toegewezen, feliciteren wij u! U kunt de status van de aanvraag bekijken in uw WoningNet-account, waar u nu voorrang krijgt bij actieve reacties op woningen. WoningNet verzorgt de toewijzing van sociale huurwoningen.

Ik heb een zorgurgentie verklaring. Wat zijn de vervolgstappen?

Na toewijzing heeft u 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet krijgt u voorrang ten opzichte van andere kandidaten. Het is belangrijk dat u geen geschikte woningen weigert. Als het niet lukt om binnen deze periode een woning te vinden, kunt u via ons een verlenging van de zorgurgentie verklaring aanvragen.

Wat houdt een urgentieverklaring in?

Een urgentieverklaring voor woningzoekenden is bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld in geval van een scheiding. Wanneer uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring genoemd) wordt goedgekeurd, krijgt u prioriteit bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

Hoe dien ik een aanvraag voor een urgentieverklaring in?

U kunt eenvoudig en snel een aanvraag voor een urgentieverklaring indienen via het onderstaande formulier. Op basis van de ingevulde gegevens wordt beoordeeld welke mogelijkheden u heeft. Bij eventuele twijfel zal een jurist per e-mail contact met u opnemen om uw situatie te bespreken. We accepteren uw dossier alleen als er een redelijke kans op succes is voor een urgentieverklaring bij uw gemeente of woningbouwvereniging. Alle benodigde documentatie ontvangt u per e-mail, inclusief duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging. Lees dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Bij akkoord sturen wij namens u de aanvraag naar de regionale toetsingscommissie in uw gemeente.

Voor onze diensten wordt een inkomensafhankelijke bijdrage van in rekening gebracht, daarnaast dient u ook de gemeentelijke legeskosten te betalen. Aangezien de leges per gemeente kunnen verschillen, kunnen deze niet vooraf worden vermeld, maar het zijn kosten die moeten worden voldaan om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Wat is de doorlooptijd van de aanvraag?

De maximale reactietermijn na indiening van een aanvraag is 12 weken. In sommige gemeenten en specifieke situaties kan dit proces sneller verlopen. Gedurende de aanvraagprocedure nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het is mogelijk dat er tijdens de procedure om aanvullende informatie wordt gevraagd, met name met betrekking tot uw scheiding of breuk. Om de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst te bevorderen, is het van belang dat u alle benodigde documenten tijdig aanlevert, zodat wij uw situatie goed kunnen onderbouwen.

Hoe ontvang ik de zorgurgentie verklaring?

De beschikking wordt zowel digitaal als per post aan u verstrekt. De toetsingscommissie, bestaande uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren, neemt de beslissing over de toewijzing van de urgentieverklaring. Indien de urgentieverklaring is toegewezen, feliciteren wij u! U kunt de status van de aanvraag bekijken in uw WoningNet-account, waar u nu voorrang krijgt bij actieve reacties op woningen. WoningNet verzorgt de toewijzing van sociale huurwoningen.

Ik heb een urgentieverklaring. Wat zijn de vervolgstappen?

Na toewijzing heeft u 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet krijgt u voorrang ten opzichte van andere kandidaten. Het is belangrijk dat u geen geschikte woningen weigert. Als het niet lukt om binnen deze periode een woning te vinden, kunt u via ons een verlenging van de urgentieverklaring aanvragen.

Regel het vandaag nog

Actuele vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van zorgurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

  Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van zorgurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • De kosten voor onze diensten zijn in eerste aanleg €110,00 dit bedrag is inclusief 21% BTW en 8% kantoorkosten. U betaalt hiernaast ook de gemeentelijke legeskosten voor uw aanvraag.

  Indien uw aanvraag wordt afgewezen doen wij geen restitutie van de door u betaalde gelden, wij gaan tot het uiterste bij de aanvraag en dienen ook beroep in wanneer wij hier kansen in zien. Wij hebben een inspanningsverplichting naar onze cliënten toe.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

Zij gingen u voor