fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen bij Woonservice Regionaal

woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

U levert de benodigde documenten aan.

woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Voorwaarden voor het Aanvragen van een Urgentieverklaring bij Woonservice Regionaal

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring via MijnUrgentie en Woonservice Regionaal, dien je te voldoen aan specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de situatie en de regio, maar ze omvatten vaak elementen zoals dreigende dakloosheid, een onleefbare woonsituatie, medische noodgevallen, of andere urgente omstandigheden. Het is belangrijk om de exacte voorwaarden te controleren die van toepassing zijn in jouw regio.

Voordelen van Samenwerken met MijnUrgentie en Woonservice Regionaal

Het aanvragen van een urgentieverklaring met de hulp van MijnUrgentie en Woonservice Regionaal biedt diverse voordelen. Allereerst voorziet MijnUrgentie je van expertise en ondersteuning tijdens het hele proces. Ze begrijpen de complexiteit van de aanvraagprocedure en kunnen je helpen bij het correct invullen van de benodigde documentatie, wat je kans op goedkeuring vergroot.

Bovendien resulteert een goedgekeurde urgentieverklaring in voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen via Woonservice Regionaal. Dit betekent dat je niet vast komt te zitten in lange wachtlijsten en dat je sneller dan ooit kunt genieten van een nieuw thuis. De combinatie van MijnUrgentie’s begeleiding en de voorrang bij woningtoewijzing maakt het proces efficiënter en effectiever.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  woonservice regionaal, Woonservice Regionaal

  Aanvraagprocedure

  De procedure voor het aanvragen van een urgentieverklaring met behulp van MijnUrgentie en Woonservice Regionaal omvat verschillende stappen. Allereerst dien je contact op te nemen met MijnUrgentie om je situatie te bespreken en te bepalen of je in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Als dat het geval is, zal MijnUrgentie je begeleiden bij het verzamelen van de benodigde documentatie en het invullen van het aanvraagformulier.

  Vervolgens zal je aanvraag worden ingediend bij de relevante instanties, zoals Woonservice Regionaal. MijnUrgentie zal ervoor zorgen dat je aanvraag volledig en accuraat is, waardoor je kans op succes wordt vergroot.

  Conclusie

  Het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning via MijnUrgentie in samenwerking met Woonservice Regionaal biedt een gestroomlijnde en effectieve route naar een nieuwe woning. Met de juiste voorwaarden, professionele begeleiding en prioriteit bij woningtoewijzing, kun je sneller dan ooit genieten van een stabiele huisvesting. Als je op zoek bent naar een oplossing voor dringende huisvestingsbehoeften, dan is het verkennen van de mogelijkheden met MijnUrgentie en Woonservice Regionaal zeker de moeite waard.

  Belangrijk om te Weten

  Het is essentieel om te beseffen dat het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning via MijnUrgentie en Woonservice Regionaal een weloverwogen stap is die nauwkeurige planning vereist. Zorg ervoor dat je voldoet aan de specifieke voorwaarden die gelden voor jouw regio en situatie.

  De expertise van MijnUrgentie, gecombineerd met de nauwe samenwerking met Woonservice Regionaal, zal je helpen om door het aanvraagproces te navigeren en je kansen op een succesvolle goedkeuring te vergroten. Vergeet niet dat je met een goedgekeurde urgentieverklaring niet alleen sneller toegang krijgt tot een sociale huurwoning, maar ook de eerste stappen zet naar een stabiele en veilige woonomgeving voor jou en je geliefden.

  Start nu met het aanvragen van urgentie bij Woonservice Regionaal

  Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring, dan betaalt u ons 110 euro voor de aanvraagkosten. Hiernaast betaalt u ook de urgentiekosten van Woonservice Regionaal.

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823