fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen bij Woningnet Utrecht

woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

U levert de benodigde documenten aan.

woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Urgentieverklaring aanvragen voor Woningnet Utrecht

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring via MijnUrgentie voor een sociale huurwoning op het Woningnet Utrecht platform, moet je voldoen aan specifieke voorwaarden. Deze omvatten situaties zoals dreigende dakloosheid, onbewoonbare leefomstandigheden of medische noodgevallen. Elk geval wordt individueel beoordeeld, dus het is belangrijk om nauwkeurig en duidelijk te zijn bij het verstrekken van documentatie die je situatie onderbouwt.

Voordelen van de Samenwerking met MijnUrgentie

Het samenwerken met MijnUrgentie bij het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning via Woningnet Utrecht biedt diverse voordelen. Allereerst kan MijnUrgentie je voorzien van expertise en begeleiding tijdens het hele proces. Ze kennen de ins en outs van het aanvraagsysteem en kunnen ervoor zorgen dat je aanvraag volledig en correct is ingevuld, waardoor je kans op goedkeuring wordt vergroot.

Bovendien zorgt een goedgekeurde urgentieverklaring ervoor dat je met voorrang wordt behandeld bij het toewijzen van sociale huurwoningen op het Woningnet Utrecht platform. Dit betekent dat je niet hoeft te wachten op de lange wachtlijsten die soms gepaard gaan met reguliere woningtoewijzing. Met MijnUrgentie’s hulp kun je sneller dan ooit genieten van de zekerheid van een nieuwe woning.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  woningnet utrecht, Woningnet Utrecht

  De Procedure

  De procedure voor het aanvragen van een urgentieverklaring met MijnUrgentie is gestroomlijnd en effectief. Nadat je contact hebt opgenomen met MijnUrgentie, zullen hun deskundige adviseurs je situatie beoordelen en je begeleiden bij het verzamelen van de benodigde documentatie. Deze documentatie zal dienen als bewijs voor je noodsituatie en zal cruciaal zijn bij het indienen van je aanvraag.

  Vervolgens zal MijnUrgentie je aanvraag voorbereiden en indienen bij de juiste instanties, zoals Woningnet Utrecht. Ze zullen ervoor zorgen dat je aanvraag compleet is en aan alle vereisten voldoet, wat je kansen op goedkeuring vergroot.

  Het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning via Woningnet Utrecht met de hulp van MijnUrgentie kan je een snelle en effectieve weg bieden naar stabiele huisvesting. De expertise, begeleiding en voorrang bij woningtoewijzing die MijnUrgentie biedt, maken het proces soepel en stressvrij. Met de juiste voorwaarden, deskundige hulp en duidelijke stappen, kun je jouw weg naar een nieuwe woning efficiënt bewandelen, ondersteund door MijnUrgentie’s jarenlange ervaring en toewijding.

  Voorwaarden voor urgentie in Utrecht

  De Gemeente Utrecht stelt bepaalde voorwaarden vast voor het indienen van een urgentieverklaring. Om in aanmerking te komen, moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • U dient 18 jaar of ouder te zijn.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten of over een geldige verblijfsvergunning beschikken.
  • U heeft gedurende minimaal 2 jaar in Utrecht gewoond en kunt dit aantonen via uw inschrijving in de gemeente Utrecht of de Basisregistratie Personen.
  • U dient geen openstaande schulden te hebben of betrokken te zijn bij een schuldregeling.
  • U moet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt.
  • U kunt aantonen dat u gedurende 3 maanden heeft gereageerd op woningen via de website van Woningnet Utrecht, maar desondanks geen woning hebt kunnen vinden.
  • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
  • De noodsituatie is niet het gevolg van uw eigen gedrag.
  • De noodsituatie kon niet worden voorkomen.
  • U heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om het probleem op te lossen en alternatieve oplossingen zijn niet haalbaar of reeds geprobeerd.
  • U heeft al het mogelijke gedaan om woonruimte te vinden.

  Start nu met het aanvragen van urgentie bij Woningnet Utrecht voor een sociale huurwoning in Utrecht

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823