fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo vraag je een urgentieverklaring aan

urgentieverklaring, Urgentieverklaring

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

urgentieverklaring, Urgentieverklaring

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over jouw slagingskansen.

urgentieverklaring, Urgentieverklaring

Je levert de benodigde documenten aan.

urgentieverklaring, Urgentieverklaring

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

urgentieverklaring, Urgentieverklaring

Je urgentie wordt wel of niet toegekend.

Voorwaarden voor een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring is bedoeld voor noodsituaties waarin snel alternatieve huisvesting noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring via MijnUrgentie, moeten specifieke voorwaarden worden vervuld:

Om te beginnen moet er sprake zijn van een noodsituatie, zoals ernstige gezondheidsproblemen, dreigende dakloosheid, veiligheidsrisico’s of andere dringende omstandigheden. Daarnaast dien je officieel ingeschreven te staan bij de relevante gemeente, en vaak wordt een minimumduur van inschrijving vereist. Je moet kunnen aantonen dat je actief hebt gezocht naar passende woonruimte op de reguliere woningmarkt en dat andere opties, zoals particuliere huur of tijdelijke verblijven, niet haalbaar zijn.

Voordelen van Samenwerken met MijnUrgentie

Het aanvragen van een urgentieverklaring met behulp van MijnUrgentie biedt verschillende voordelen. Allereerst beschikt MijnUrgentie over de expertise om je door het complexe aanvraagproces te leiden, waardoor de kans op goedkeuring aanzienlijk wordt vergroot. Eenmaal goedgekeurd voor een urgentieverklaring kom je in aanmerking voor prioriteit bij het toewijzen van sociale huurwoningen, wat de wachttijd verkort. Bovendien kan het aanvragen van een urgentieverklaring in noodsituaties bijdragen aan een snellere oplossing voor je huisvestingsprobleem.

Procedure voor het Aanvragen van een Urgentieverklaring

De procedure voor het aanvragen van een urgentieverklaring via MijnUrgentie omvat verschillende stappen. Eerst neem je contact op met MijnUrgentie om je situatie te bespreken en te beoordelen of het aanvragen van een urgentieverklaring een geschikte optie is. Vervolgens verzamel je de benodigde documenten en bewijsstukken die je noodsituatie ondersteunen. MijnUrgentie zal je begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier en het indienen ervan bij de relevante instanties. Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden en bij goedkeuring ontvang je een officiële urgentieverklaring.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentieverklaring, Urgentieverklaring

  Wanneer is het zinvol om een urgentieverklaring aan te vragen?

  In situaties waarin een noodsituatie uw huidige woonsituatie onhoudbaar maakt en een snelle verandering van woning noodzakelijk is, biedt de wet u de mogelijkheid om een urgentieaanvraag te doen. Het is van groot belang om hiervan gebruik te maken wanneer nodig. De volgende omstandigheden vormen grond voor het aanvragen van een urgentieverklaring:

  1. Medische Nood: Als u (ernstig) ziek bent en daardoor niet langer in uw huidige woning kunt blijven, kunt u een urgentieverklaring aanvragen om snel een passende woonsituatie te vinden die beter aansluit bij uw gezondheidstoestand.
  2. Scheiding en Financiële Moeilijkheden: Indien u in een echtscheidingsproces zit en daardoor niet langer in staat bent uw woonlasten te dragen, biedt een urgentieverklaring een mogelijkheid om een nieuwe start te maken.
  3. Onveilige Woonomgeving: Als uw huidige woning onveilig is geworden door bedreiging of mishandeling, dan kunt u een beroep doen op een urgentieverklaring om een veilige en stabiele woonomgeving te vinden.
  4. Terugkeer uit Instellingen: Na terugkeer uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting kunt u een urgentieaanvraag doen om de transitie naar een nieuwe woonplek te vergemakkelijken.
  5. Na Brand: Als uw huidige woning onbewoonbaar is geworden door brand, biedt een urgentieverklaring een manier om snel weer een dak boven uw hoofd te hebben.
  6. Mantelzorg: Als u mantelzorg nodig heeft of verleent, kunt u een urgentieverklaring aanvragen om een woonsituatie te vinden die rekening houdt met deze belangrijke zorgverantwoordelijkheden.
  7. Dakloosheid met Kinderen: Als u dakloos bent en kinderen heeft, kunt u een urgentieaanvraag indienen om ervoor te zorgen dat uw kinderen snel een stabiele en veilige plek hebben om te wonen.
  8. Onvoorziene Financiële Problemen: In gevallen van onvoorziene financiële problemen, zoals ziekte of het verlies van een baan, biedt een urgentieverklaring een mogelijkheid om snel een nieuwe woning te vinden die past binnen uw gewijzigde financiële situatie.

  Het aanvragen van een urgentieverklaring kan een essentiële stap zijn om uw woonomstandigheden te verbeteren wanneer u zich in een noodsituatie bevindt.

  Het is belangrijk om te weten dat er wettelijke mogelijkheden zijn om uw situatie te verbeteren en de overgang naar een nieuwe woonsituatie soepeler te laten verlopen.

  Overweging van een Urgentieaanvraag

  Het is van essentieel belang om bij dringende huisvestingsbehoeften te overwegen of het indienen van een urgentieaanvraag volgens de wet een passende oplossing kan bieden. In dergelijke situaties is het aan te raden om contact op te nemen met relevante instanties om te informeren naar de specifieke stappen en voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn.

  Door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentieverklaring, kunt u een cruciale stap zetten om uw woonomstandigheden te verbeteren en de overgang naar een nieuwe woonsituatie soepeler te laten verlopen.

  Het proces van het aanvragen van een urgentieverklaring kan complex en uitdagend zijn, gezien de juridische en administratieve vereisten. In dit opzicht kan het inschakelen van professionele hulp, zoals MijnUrgentie, van onschatbare waarde zijn. Deze experts hebben niet alleen diepgaande kennis van de wet- en regelgeving rondom urgentieverklaringen, maar ze kunnen ook persoonlijke begeleiding bieden gedurende het hele aanvraagproces.

  Het correct invullen van formulieren, het verzamelen van benodigde documentatie en het nauwkeurig aantonen van uw noodsituatie kunnen het verschil maken tussen een succesvolle aanvraag en een afwijzing. Door samen te werken met professionals verhoogt u de kans op een positieve uitkomst en kunt u de weg naar een nieuwe, geschikte woonplek met meer vertrouwen bewandelen.

  Het Belang van Tijdige Actie

  Het indienen van een urgentieaanvraag vereist tijdige actie en voorbereiding. Noodsituaties kunnen snel escaleren, en het is van cruciaal belang om de aanvraagprocedure te starten zodra u zich in een dergelijke situatie bevindt. Vertraging kan resulteren in verdere complicaties en verergering van uw huisvestingsproblemen.

  Door snel te handelen en de nodige stappen te ondernemen, toont u niet alleen uw vastberadenheid om uw situatie te verbeteren, maar vergroot u ook de kans op een succesvolle urgentieaanvraag en het verkrijgen van de benodigde hulp om een nieuwe start te maken.

  Start nu met het aanvragen van een urgentieverklaring

  Het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning via MijnUrgentie biedt een effectieve route om snel te voorzien in urgente huisvestingsbehoeften.

  Met de juiste voorwaarden, professionele ondersteuning en prioriteit bij toewijzing, helpt MijnUrgentie je bij het vinden van een nieuwe start in een geschikte woning.

  Bij noodsituaties is het zeker het overwegen waard om de optie van een urgentieverklaring te onderzoeken en de ervaren experts bij MijnUrgentie te raadplegen om je te begeleiden naar een stabiele en veilige woonomgeving.

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823