fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentie verklaring aanvragen voor voorrang op de wachtlijst voor een Sociale Huurwoning

urgentie, Urgentie

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

urgentie, Urgentie

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

urgentie, Urgentie

U levert de benodigde documenten aan.

urgentie, Urgentie

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

urgentie, Urgentie

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Voorwaarden voor Urgentie

Om in aanmerking te komen voor het aanvragen van urgentie via MijnUrgentie, moeten specifieke voorwaarden worden nageleefd. Deze voorwaarden variëren enigszins afhankelijk van de regio en de situatie, maar omvatten vaak factoren zoals dreigende dakloosheid, onbewoonbare huisvestingssituaties, medische noodsituaties of andere dringende omstandigheden. Het is van cruciaal belang om de exacte voorwaarden te verifiëren die van toepassing zijn op jouw situatie.

Voordelen van Samenwerken met MijnUrgentie

Het aanvragen van urgentie met de hulp van MijnUrgentie biedt tal van voordelen. Allereerst bieden zij deskundigheid en begeleiding gedurende het hele proces. Het invullen van de benodigde documentatie en het indienen van een aanvraag kan ingewikkeld zijn, maar met MijnUrgentie aan je zijde wordt dit proces efficiënter en nauwkeuriger, wat je kans op goedkeuring vergroot.

Eenmaal goedgekeurd, geeft een urgentieverklaring je voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit betekent dat je niet vast komt te zitten in lange wachtlijsten en sneller toegang krijgt tot een geschikte woning. Door MijnUrgentie’s expertise en de prioriteit bij woningtoewijzing, vergroot je aanzienlijk je kansen om snel een nieuwe start te maken.

Procedure voor het Aanvragen van Urgentie met MijnUrgentie

De procedure voor het aanvragen van urgentie met de ondersteuning van MijnUrgentie omvat verschillende stappen. Eerst neem je contact op met MijnUrgentie om je situatie te bespreken en te bepalen of je in aanmerking komt voor urgentie. Indien dat het geval is, zal MijnUrgentie je helpen bij het verzamelen van benodigde documenten en het invullen van het aanvraagformulier.

Vervolgens wordt je aanvraag ingediend bij de juiste instanties. MijnUrgentie zorgt ervoor dat je aanvraag volledig en nauwkeurig is, waardoor je kans op succes wordt vergroot.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie, Urgentie

  Wanneer krijgt u (mogelijk) urgentie?

  De mogelijkheid om een urgente aanvraag in te dienen volgens de wettelijke voorschriften biedt uitkomst wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en dringend behoefte heeft aan een andere woning. Het is een kans die u niet mag laten liggen! Een urgentieverklaring kan worden aangevraagd in de volgende omstandigheden:

  • U verkeert in een (ernstige) ziekte en bent daardoor niet langer in staat om in uw huidige woning te verblijven
  • U bevindt zich in een echtscheidingsproces en u ondervindt daardoor financiële problemen bij het betalen van uw woonlasten
  • De veiligheid van uw huidige woning is in het geding door bedreiging of mishandeling
  • U bent onlangs vrijgekomen uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting
  • Uw huidige woning is onbewoonbaar geworden door een brandincident
  • U heeft behoefte aan mantelzorg of u biedt zelf mantelzorg
  • U bevindt zich in een dakloze situatie en heeft afhankelijke kinderen
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of het verlies van uw baan, hebben geleid tot het onvermogen om uw woningkosten te dekken
  • Uw inkomenssituatie is drastisch veranderd door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid
  • U verkeert in een complexe gezinssituatie die dringend aangepaste huisvesting vereist
  • U bent slachtoffer van huiselijk geweld en heeft een veilige woonomgeving nodig

  De mogelijkheid om urgentie aan te vragen biedt een cruciale uitweg in kritieke tijden. Deze diverse lijst van situaties benadrukt de veelzijdigheid van urgente situaties die in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

  Aarzel niet om gebruik te maken van deze optie als u zich in een van deze situaties bevindt, en neem gerust contact op met de bekwame professionals bij MijnUrgentie voor deskundige begeleiding door het proces. Uw veiligheid, welzijn en toekomstige woonomstandigheden staan voorop.

  Voorwaarden voor urgentie in Den Haag

  Als u overweegt een urgentieverklaring aan te vragen voor een sociale huurwoning, is het van belang om op de hoogte te zijn van de vastgestelde voorwaarden die de gemeente hanteert. Hier zijn de vereisten waaraan u in ieder geval dient te voldoen:

  • U dient 18 jaar of ouder te zijn.
  • U moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft gedurende ten minste 2 jaar uw woonplaats en dit dient u te kunnen aantonen (bijvoorbeeld via inschrijving in de gemeente of de Basisregistratie Personen).
  • U mag geen openstaande schulden hebben of betrokken zijn bij een lopende schuldregeling.
  • U moet in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in uw huidige woonomgeving.
  • U dient bewijs te kunnen leveren dat u gedurende 3 maanden heeft gereageerd op woningen via de Woonnet website, maar desondanks geen passende woning heeft kunnen vinden.
  • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
  • De noodsituatie waarin u verkeert, mag niet te wijten zijn aan uw eigen gedrag.
  • U had de noodsituatie niet kunnen voorkomen.
  • U heeft alle mogelijke stappen ondernomen om het probleem op te lossen. Alternatieve oplossingen zijn niet haalbaar of u heeft ze al geprobeerd.
  • U heeft al het mogelijke gedaan om passende woonruimte te vinden.

  Het voldoen aan deze voorwaarden is van cruciaal belang bij het indienen van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Het is raadzaam om nauwkeurig te controleren of u aan alle gestelde vereisten voldoet, om ervoor te zorgen dat uw aanvraag soepel en succesvol verloopt.

  Start nu met het aanvragen van urgentie

  Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring, dan betaalt u ons 110 euro daarnaast betaalt u ook de legeskosten van de urgentiecommissie.

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823