fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Zo werkt een urgentieverklaring aanvragen bij SUWR

SUWR, SUWR

Vul ons officiële aanvraagformulier voor een aanvraag urgentieverklaring bij SUWR volledig in.

SUWR, SUWR

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

SUWR, SUWR

U levert de benodigde documenten aan.

SUWR, SUWR

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

SUWR, SUWR

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Urgentieverklaring aanvragen bij SUWR voor een sociale huurwoning in de regio Rijnmond

Verkeert u in een noodsituatie en heeft u dringend een huis nodig in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis of Capelle aan den IJssel? In zo’n noodsituatie kunt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning, waarmee u voorrang krijgt op anderen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Laat MijnUrgentie u helpen bij het indienen van uw urgentieaanvraag bij de SUWR. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een urgentieverklaring aan.

Het zelf aanvragen van een urgentieverklaring via de Urgentiewijzer SUWR kan vaak een lang en stressvol proces zijn. U moet uw situatie goed verwoorden en de juiste documenten aanleveren, zonder duidelijke richtlijnen. Laat MijnUrgentie de aanvraag voor uw urgentieverklaring doen. Met jarenlange ervaring hebben we de kennis in huis om uw situatie nauwkeurig te verwoorden en correct in te dienen. Dit bespaart u tijd en stress, terwijl u zeker weet dat het goed gebeurt.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  SUWR, SUWR

  In deze noodsituaties krijgt u mogelijk urgentie via SUWR in de regio Rijnmond

  Heeft u dringend een andere woning nodig vanwege een noodsituatie? Maak gebruik van de mogelijkheid om een urgentieaanvraag te doen volgens de wet. In de volgende situaties kunt u een urgentieverklaring aanvragen:

  • U bent (ernstig) ziek en kunt daardoor niet langer in uw huidige woning blijven.
  • U gaat scheiden en kunt hierdoor uw woonlasten niet meer betalen.
  • Uw huidige woning is onveilig geworden door bedreiging of mishandeling.
  • U komt uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting.
  • Uw woning is onbewoonbaar geworden na een brandincident.
  • U heeft behoefte aan mantelzorg of u verleent mantelzorg.
  • U bent dakloos en heeft kinderen die dringend een stabiele woonomgeving nodig hebben.
  • U kunt uw woning door onvoorziene omstandigheden niet langer betalen, bijvoorbeeld vanwege ziekte of het verlies van uw baan.
  • U heeft een veilige woonomgeving nodig vanwege huiselijk geweld of bedreiging.
  • U wilt terugkeren naar de regio Rijnmond na een verblijf elders en heeft dringend een woning nodig.
  • U heeft een medische urgentie en heeft een aangepaste woning nodig vanwege uw gezondheidssituatie.

  De Stichting Urgentieverlening Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) hanteert een maatwerkbenadering. Dit betekent dat elke urgentieaanvraag individueel wordt beoordeeld en geëvalueerd op schrijnende omstandigheden. Zelfs als uw situatie niet volledig aan alle voorwaarden voldoet, kan het nog steeds mogelijk zijn om een urgentieverklaring te verkrijgen als uw situatie schrijnend is. Daarom is het van essentieel belang dat u een aanvraag indient en uw kansen optimaal benut. De SUWR staat klaar om uw situatie grondig te bekijken en u te helpen bij het verkrijgen van de benodigde ondersteuning.

  Voorwaarden voor urgentie in de regio Rijnmond via SUWR

  Als u een urgentieverklaring wilt aanvragen in de regio Rijnmond, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hier zijn de vereisten waaraan u in ieder geval moet voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent al minimaal 2 jaar ingeschreven in de regio Rijnmond, wat u kunt aantonen door uw registratie in de desbetreffende gemeente of in de Basisregistratie Personen.
  • U heeft geen openstaande schulden of u zit in een schuldregeling.
  • U bent in staat om zelfstandig te wonen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt in het verleden.
  • U kunt aantonen dat u gedurende 3 maanden actief heeft gereageerd op woningen via de website van Woonnet Rijnmond, maar helaas geen geschikte woning heeft gevonden.
  • U heeft geen woning geweigerd wanneer deze aan u is aangeboden.
  • De noodsituatie waarin u verkeert, is niet uw eigen schuld.
  • U had de noodsituatie niet kunnen voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om het probleem op te lossen en andere mogelijke oplossingen zijn niet voorhanden of u heeft ze reeds geprobeerd.
  • U heeft actief gezocht naar een woning en alles in het werk gesteld om er een te vinden.

  Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Een urgentieverklaring kan een uitkomst bieden voor mensen die met urgente huisvestingsproblemen te maken hebben. Het geeft hen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, waardoor ze sneller een passende woonoplossing kunnen vinden in de regio Rijnmond.

  Start nu met het aanvragen van urgentie bij SUWR

  Schakelt u onze hulp in voor het aanvragen van een urgentieverklaring bij de SUWR, dan betaalt u ons 110 euro.

  Zij gingen u voor

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823