fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Urgentie aanvragen

Gaat u scheiden of bent u gescheiden?

Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

Vul ons officiële aanvraagformulier volledig in.

Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

Binnen 1 dag nemen wij contact met u op over uw slagingskans.

Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

U levert de benodigde documenten aan.

Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

Wij stellen het dossier op en leggen deze voor aan de commissie.

Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

Uw urgentie wordt wel of niet toegekend.

Rechten van partners bij een echtscheiding huurwoning voor een sociale huurwoning in de regio waar u binding mee heeft.

Wanneer een echtpaar besluit te scheiden en ze een huurwoning delen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hierbij komen kijken. In Nederland gelden er specifieke regels met betrekking tot echtscheiding en huurwoningen.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst is een belangrijk document dat de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder regelt. Bij een echtscheiding blijft de huurovereenkomst in principe ongewijzigd. Dit betekent dat beide echtgenoten nog steeds hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de huur en eventuele schade aan de woning.

Als een van de echtgenoten de huurwoning wil verlaten, moet er een regeling worden getroffen met de verhuurder. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de vertrekkende echtgenoot uit de huurovereenkomst wordt gehaald, waardoor de achterblijvende echtgenoot de enige huurder wordt.

Verdeling van de huurwoning
Bij een echtscheiding moet er ook een beslissing worden genomen over wie er in de huurwoning blijft wonen. Dit kan op verschillende manieren worden geregeld: Beide echtgenoten blijven in de huurwoning wonen, bijvoorbeeld door het huis te verdelen in twee aparte wooneenheden. Een van de echtgenoten blijft in de huurwoning wonen en de ander zoekt een nieuwe woning. Beide echtgenoten verlaten de huurwoning en gaan op zoek naar een nieuwe woning. Deze beslissing kan in onderling overleg worden genomen, maar als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de rechter worden ingeschakeld om een beslissing te nemen.

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Echtscheiding Huurwoning, Echtscheiding huurwoning

  U heeft een echtscheiding aangevraagd maar heeft nog geen nieuwe huurwoning geregeld. Wat kunt u het beste doen?

  In sommige gevallen kan een echtscheiding leiden tot een urgente situatie waarin een van de echtgenoten snel een nieuwe woning nodig heeft. In Nederland bestaat er de mogelijkheid om een urgentieverklaring aan te vragen, waarmee de kans op het vinden van een nieuwe huurwoning wordt vergroot.

  Wat is een urgentieverklaring?
  Een urgentieverklaring is een document dat aantoont dat iemand met spoed een nieuwe woning nodig heeft. Dit kan het geval zijn bij een echtscheiding, maar ook bij andere noodsituaties, zoals huiselijk geweld of ernstige gezondheidsproblemen.

  Hulp bij het verkrijgen van een urgentieverklaring
  MijnUrgentie is een organisatie die mensen helpt bij het verkrijgen van een urgentieverklaring. Ze hebben ervaring met het begeleiden van mensen in echtscheidingssituaties en kunnen advies geven over de mogelijkheden en procedures.

  Door gebruik te maken van de diensten van MijnUrgentie vergroot je de kans op het verkrijgen van een urgentieverklaring en daarmee ook de kans op het vinden van een nieuwe huurwoning. Ze hebben een hoog slagingspercentage en hebben al veel mensen succesvol geholpen in vergelijkbare situaties.

  Veelgestelde vragen over Echtscheiding Huurwoning bij het aanvragen van een urgentieverklaring.

  Kan ik de huurwoning behouden na een echtscheiding?
  Ja, het is mogelijk om de huurwoning te behouden na een echtscheiding. Dit kan bijvoorbeeld door de huurovereenkomst aan te passen, zodat een van de echtgenoten de enige huurder wordt. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken met de verhuurder.

  Kan ik urgentie aanvragen bij een echtscheiding?
  Ja, het is mogelijk om urgentie aan te vragen bij een echtscheiding. Een urgentieverklaring kan helpen bij het vinden van een nieuwe huurwoning in een urgente situatie. MijnUrgentie kan je hierbij ondersteunen en adviseren.

  Wat gebeurt er als ik de huurwoning niet kan betalen na een echtscheiding?
  Als je de huurwoning niet kunt betalen na een echtscheiding, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. In sommige gevallen kan er een betalingsregeling worden getroffen of kan er hulp worden geboden bij het vinden van een goedkopere woning.

  Kan ik gedwongen worden om de huurwoning te verlaten na een echtscheiding?
  Als beide echtgenoten op de huurovereenkomst staan, kan geen van beiden gedwongen worden om de huurwoning te verlaten zonder toestemming van de ander. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de rechter worden ingeschakeld om een beslissing te nemen.

  Start nu met het aanvragen van een urgentieverklaring

  Door te kiezen voor MijnUrgentie, kiest u voor gemoedsrust en de zekerheid van een stabiele huisvesting na een scheiding. Wij begrijpen de uitdagingen waar u voor staat en staan klaar om u te begeleiden bij het verkrijgen van een urgentieverklaring.

  Cases, nieuws en interviews

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

   Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823