fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

De WOZ waarde van een huis

De WOZ waarde van een huis https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 MijnUrgentie MijnUrgentie https://www.mijnurgentie.nl/wp-content/themes/movedo/images/empty/thumbnail.jpg

De WOZ waarde van een huis

Als huiseigenaar ben je waarschijnlijk bekend met de term “WOZ waarde”. Maar wat is dit nu precies en waarom is het belangrijk? De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardebepaling van je woning, die van invloed kan zijn op verschillende belastingen en heffingen. Het is belangrijk om kennis op te doen omtrent dit onderwerp. Het is ook mogelijk om hulp te krijgen van instanties en organisaties bij het bezwaar maken van de WOZ.

Wat is WOZ waarde?

De WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde van je woning op een bepaalde peildatum. Gemeenten bepalen deze waarde jaarlijks, waarmee ze onder andere de hoogte van diverse lokale belastingen en heffingen vaststellen. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait.

De peildatum is altijd op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde die je in 2022 ontvangt, gebaseerd is op de situatie op 1 januari 2021. De gemeente houdt bij het vaststellen van de WOZ-waarde rekening met factoren als de ligging van het huis, de oppervlakte, de inhoud en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving.

Waarom is de WOZ waarde belangrijk?

De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op de belastingen en heffingen die je betaalt als huiseigenaar. Een hogere WOZ-waarde zorgt voor een hoger eigenwoningforfait en kan leiden tot meer belastingheffingen. Daarnaast speelt de WOZ-waarde ook een rol bij het aanvragen van een lening voor het kopen of verbouwen van de woning, waarbij geldverstrekkers mogelijk een aangepast rentetarief hanteren.

Ook als huurder kan de WOZ waarde relevant zijn. Deze beïnvloedt immers de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen, berekend volgens het puntenstelsel. Bij een hogere WOZ-waarde kunnen ook de kosten voor de huurder oplopen.

Hoe controleer je de WOZ-waarde?

Als je de WOZ waarde van je woning wilt controleren, kun je terecht bij het online WOZ-waarde loket, waar alle WOZ waarden van Nederlandse woningen openbaar zijn. Dit geeft je inzicht in de waardebepaling van je eigen huis, maar ook in de waardes van vergelijkbare woningen in jouw buurt.

Bij twijfel over de nauwkeurigheid van de vastgestelde WOZ-waarde, is het belangrijk om de factoren waarmee de gemeente rekening heeft gehouden, zoals oppervlakte, inhoud en vergelijkbare woningen, grondig te controleren. Mogelijk zijn er veranderingen in de woning of omgeving opgetreden die de WOZ-waarde kunnen beïnvloeden.

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde van je huis, kun je een bezwaar indienen bij je gemeente. Dit moet doorgaans binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Het is verstandig om in het bezwaar duidelijk te motiveren waarom je het niet eens bent met de bepaling en eventueel bewijsmateriaal of taxatierapporten bij te voegen.

Wanneer de gemeente akkoord gaat met het bezwaar, kan dit leiden tot een lagere WOZ-waarde en daarmee lagere belastingen en heffingen. Houd er echter rekening mee dat de gemeente ook het bezwaar kan afwijzen, waardoor er mogelijk kosten gepaard gaan met het inschakelen van een advocaat of het aantekenen van beroep.

Jouw WOZ waarde in de toekomst

De WOZ-waarde van je huis kan dus grote invloed hebben op de kosten die je betaalt als huiseigenaar of huurder. Door regelmatig de WOZ-waarde te controleren en waar nodig bezwaar te maken, bewaak je jouw financiële situatie. Daarnaast is het goed om te blijven investeren in je woning, omdat dit de waarde op de lange termijn kan verhogen. Als huiseigenaar of huurder is het belangrijk om bewust te zijn van de invloed van de WOZ waarde, zodat je tijdig kunt anticiperen op veranderingen en voorkomen dat je onnodig hoge kosten betaalt.

Bron: WOZ Kwadraat