fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
Dakloosheid, Dakloosheid

De oplossing tegen Dakloosheid

Dakloosheid is een schrijnende realiteit waarmee veel mensen in Nederland worden geconfronteerd. Het leven op straat brengt immense uitdagingen met zich mee, van veiligheidsproblemen tot gebrek aan basisbehoeften.

Gelukkig biedt de urgentieverklaring voor een sociale huurwoning een licht aan het einde van de tunnel voor daklozen. Met deze bijzondere regeling krijgen zij de mogelijkheid om sneller een geschikte woning te vinden en de vicieuze cirkel van dakloosheid te doorbreken.

Bij MijnUrgentie begrijpen we al te goed wat het betekent om dakloos te zijn of te raken, daarom helpen we u met het aanvragen van een urgentieverklaring. Ook gaan we op zoek naar tijdelijke opvang indien dit nodig is in uw situatie, en vragen we een daklozenuitkering voor u aan indien u verder geen inkomen meer heeft.

Bent u dakloos (of dreigt u dakloos te worden) maar heeft u wel werk en inkomen? In dat geval dienen we een spoedaanvraag voor u in en helpen we u bij het verkrijgen van een urgentieverklaring zodat u, indien deze is toegekend, op korte termijn een sociale huurwoning krijgt toegewezen.

Probleemstelling: Dakloosheid als Onvermijdelijk

Dakloosheid is een ernstig maatschappelijk probleem dat voor velen als een onvermijdelijk lot lijkt te komen. Het gemis aan een stabiele woonomgeving brengt verstrekkende gevolgen met zich mee, zoals mentale en fysieke gezondheidsproblemen, sociale isolatie en een voortdurende strijd om te overleven. Deze nijpende situatie vraagt om een oplossing die de meest kwetsbare burgers een nieuwe kans geeft op een stabiele en veilige woonplek.


Aanpak: De Rol van Urgentieverklaring voor Daklozen

Gelukkig is er een lichtpuntje voor daklozen in de vorm van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. Deze regeling biedt hen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij het toewijzen van een huurwoning, waardoor de kans op een veilig en vast dak boven het hoofd aanzienlijk wordt vergroot. Met deze aanpak kunnen daklozen sneller hun leven weer op de rails krijgen, waardoor hun kansen op een stabiele toekomst aanzienlijk toenemen.


Samenwerking: Gemeenten en Woningcorporaties Hand in Hand

Een urgentieverklaring voor daklozen komt tot stand door de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties. De gemeente beoordeelt de situatie van de aanvrager om de urgentie te bepalen op basis van objectieve criteria, zoals de urgentie van de noodsituatie en de mate van dakloosheid. Vervolgens wordt het dossier voorgelegd aan de regionale urgentiecommissie, die de definitieve beslissing neemt. Woningcorporaties spelen ook een cruciale rol bij het bieden van passende woningen aan degenen die met urgentie een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Dankzij een urgentieverklaring krijgen daklozen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning, waardoor het langdurige wachten op een geschikte woning wordt verkort. Met een vaste woonplek ervaren ze stabiliteit en veiligheid, kunnen ze zich concentreren op persoonlijke en professionele groei, en actiever deelnemen aan de maatschappij. Een eigen woning heeft ook een positief effect op hun fysieke en mentale gezondheid, waardoor ze beter in staat zijn om gezondheidszorg en welzijnsdiensten te benutten, en biedt hen een kans op een betere toekomst en een duurzame, positieve levensstijl.


Urgentie Aanvragen: Een Stap naar een Nieuw Begin

Als u of iemand die u kent momenteel dakloos is en dringend een sociale huurwoning nodig heeft, wacht dan niet langer. Dien een urgentieaanvraag in bij MijnUrgentie en ontdek hoe een urgentieverklaring uw leven kan veranderen. Neem contact op met de betreffende instanties en neem vandaag nog de eerste stap naar een nieuw begin.


Conclusie: De Kracht van een Urgentieverklaring

Dakloosheid is een hartverscheurende realiteit, maar met een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning kunnen daklozen een nieuwe kans krijgen om hun leven te herstellen. De voordelen van een stabiele en veilige woonplek zijn onmeetbaar en hebben een diepgaande impact op het welzijn en de toekomst van daklozen. Als maatschappij hebben we de verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen en te voorzien van de middelen om hun leven opnieuw vorm te geven. Dien vandaag nog uw urgentieaanvraag in en help dakloosheid te verslaan.

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij - indien daar gronden voor zijn - bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de 'grote' overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen - tegen betaling - door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Dakloosheid, Dakloosheid