fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
urgentie aanvragen woning, Urgentie Aanvragen Woning

Urgentie Aanvragen Woning

Het bemachtigen van een sociale huurwoning (urgentie aanvragen woning) kan een uitdaging zijn, vooral als je te maken hebt met urgente huisvestingsbehoeften. Gelukkig biedt het aanvragen van een urgentieverklaring een oplossing die je kan helpen om sneller toegang te krijgen tot een geschikte woning.

Deze uitgebreide tekst duikt dieper in het proces van het aanvragen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. Of het nu gaat om medische noodgevallen, huiselijk geweld of andere dringende situaties, we zullen onderzoeken hoe het aanvragen van urgentie jouw weg naar een nieuwe woning kan versnellen.


Urgentie Aanvragen voor een Woning

De huurmarkt in Nederland kan zeer competitief zijn, met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Vooral in steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is de vraag naar betaalbare huisvesting hoog en kan het vinden van een passende woning een langdurig proces zijn.


Het Belang van Sociale Huurwoningen:

Een sociale huurwoning biedt niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook een gevoel van stabiliteit en gemeenschap. Vooral voor gezinnen en individuen met beperkte financiële middelen kan een sociale huurwoning het verschil maken in hun levenskwaliteit.


Urgentieverklaringen: Versnelde Toegang tot Huisvesting:

Een urgentieverklaring is een speciale voorziening die prioriteit geeft aan mensen met urgente huisvestingsbehoeften. Of het nu gaat om gezondheidsproblemen, bedreiging van dakloosheid of andere noodsituaties, een urgentieverklaring kan je helpen om sneller toegang te krijgen tot een sociale huurwoning.


Het Gedetailleerde Aanvraagproces:

Het proces van het aanvragen van een urgentieverklaring is niet eenvoudig en vereist zorgvuldige planning en documentatie. Van het verzamelen van bewijsmateriaal tot het invullen van formulieren, elk aspect van je aanvraag heeft invloed op de beoordeling ervan.


Wanneer is Urgentie Nodig?:

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring moet je voldoen aan specifieke criteria die per gemeente kunnen verschillen. Het is essentieel om te kunnen aantonen dat jouw situatie aan deze criteria voldoet voordat je een aanvraag indient.


Voorbeeldcasus:

Laten we een voorbeeldcasus bekijken om dit beter te begrijpen. Anna, een alleenstaande moeder van twee kinderen, woont momenteel in een kleine woning die niet geschikt is voor haar gezin. De kinderen hebben amper ruimte om te spelen en te studeren. Anna besluit dat het tijd is voor verandering en gaat op zoek naar een manier om sneller toegang te krijgen tot een geschikte sociale huurwoning.


MijnUrgentie: Jouw Partner in Urgentie Aanvragen:

Voor mensen zoals Anna, die met dringende huisvestingsbehoeften te maken hebben, is er MijnUrgentie. Met ruim vijf jaar ervaring zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen door het proces van het aanvragen van urgentieverklaringen. Ons toegewijde team staat klaar om je te helpen bij elke stap, van het verzamelen van bewijs tot het indienen van je aanvraag.


De Weg naar Snellere Toewijzing:

Als je overweegt om een urgentieverklaring aan te vragen, sta je er niet alleen voor. MijnUrgentie kan je begeleiden en ondersteunen om je kansen op goedkeuring te vergroten. Bezoek ons aanvraagformulier op [website-link] en ontdek hoe wij je kunnen helpen om sneller toegang te krijgen tot een sociale huurwoning die past bij jouw dringende behoeften.


Conclusie: Urgentie Aanvragen Woning

Het vinden van een geschikte sociale huurwoning kan een uitdaging zijn, maar het aanvragen van een urgentieverklaring kan het proces aanzienlijk versnellen. Met de expertise van MijnUrgentie hoef je dit proces niet alleen te doorlopen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen om sneller een nieuwe woning te vinden via het aanvragen van een urgentieverklaring.

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij - indien daar gronden voor zijn - bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de 'grote' overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen - tegen betaling - door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie aanvragen woning, Urgentie Aanvragen Woning