fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen

Urgentie Aanvragen Gemeente

urgentie aanvragen gemeente, Urgentie Aanvragen Gemeente

Urgentie Aanvragen Gemeente

Het vinden van een betaalbare sociale huurwoning is in veel gemeenten een ware uitdaging geworden. Lange wachtlijsten en beperkte beschikbaarheid kunnen tot frustratie leiden, vooral voor degenen die dringend behoefte hebben aan een nieuwe woning. Gelukkig is er een mogelijkheid om dit proces te versnellen: het aanvragen van een urgentieverklaring bij de gemeente. In deze uitgebreide tekst verkennen we hoe je met het aanvragen van urgentie de kans op het verkrijgen van een sociale huurwoning met prioriteit kunt vergroten.


Urgentie aanvragen gemeente

Het aanvragen van een urgentieverklaring bij de gemeente is een stap in de richting van een snellere toewijzing van een sociale huurwoning. Met dit proces krijgen mensen met dringende huisvestingsbehoeften voorrang op de wachtlijst, waardoor de kans groter wordt dat ze sneller een geschikte woning kunnen vinden.

Hoe Werkt Urgentie Aanvragen?

Het proces van urgentie aanvragen verschilt per gemeente, maar het begint meestal met het indienen van een aanvraag waarin je jouw specifieke situatie en de reden voor je urgente behoefte aan huisvesting uitlegt. Het is van cruciaal belang om de gemeente te voorzien van duidelijk en gedetailleerd bewijsmateriaal dat jouw situatie ondersteunt.

Voorbeeldcasus: Het Verhaal van Sophie

Sophie, een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen, had te maken met een nijpende situatie. Haar huidige huurcontract zou binnenkort aflopen, en ze stond al geruime tijd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Met de deadline naderend en weinig perspectief op een nieuwe woning, besloot Sophie om een urgentieverklaring aan te vragen bij haar gemeente.

Sophie verzamelde nauwkeurige documentatie die haar situatie ondersteunde. Ze voegde medische verklaringen toe die haar kinderen’s gezondheid en welzijn benadrukten, evenals bewijs van haar huidige woonsituatie en financiële omstandigheden. Met haar aanvraag diende ze een overtuigend geval in voor de urgentie van haar situatie.

MijnUrgentie: Jouw Partner in Urgentie Aanvragen bij de Gemeente

Voor woningzoekenden zoals Sophie biedt MijnUrgentie een waardevolle partner in het aanvragen van urgentieverklaringen bij de gemeente. Met onze ervaring en expertise kunnen we je begeleiden bij het verzamelen en voorbereiden van de nodige documenten en het indienen van een sterke aanvraag. Ons team begrijpt de complexiteit van het proces en kan je helpen om je kansen op goedkeuring te vergroten.

Onze Garantie: Je Kansen Zijn Kosteloos

We begrijpen dat het aanvragen van urgentie een belangrijke stap is, en dat je waarschijnlijk vragen hebt over de kans op goedkeuring. Daarom biedt MijnUrgentie de unieke garantie dat als jouw aanvraag kansloos blijkt, we de aanvraagkosten volledig terugbetalen (urgentie aanvragen gemeente). Dit laat zien hoeveel vertrouwen we hebben in onze ervaring en onze toewijding om jou te helpen.

Conclusie: Jouw Kans op Prioriteit

Het aanvragen van urgentie bij de gemeente (urgentie aanvragen gemeente) kan een verschil maken in jouw zoektocht naar een sociale huurwoning. Met MijnUrgentie aan jouw zijde, ben je niet alleen in dit proces. Als je deel uitmaakt van degenen die met dringende huisvestingsbehoeften te maken hebben, aarzel dan niet om de stap te zetten en je kansen op een snelle toewijzing van een sociale huurwoning te vergroten. Met onze garantie ben je in goede handen terwijl je op weg bent naar een nieuwe start.

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij - indien daar gronden voor zijn - bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de 'grote' overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen - tegen betaling - door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  urgentie aanvragen gemeente, Urgentie Aanvragen Gemeente