fbpx ...
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct aanvragen
Amsterdam Sociale Huurwoning, Amsterdam Sociale Huurwoning

Amsterdam Sociale Huurwoning via MijnUrgentie aanvragen.

Bij mijnUrgentie begrijpen we dat het vinden van een woning in de hoofdstad een uitdaging kan zijn. Met onze dienst voor het aanvragen van een urgentieverklaring helpen we je om jouw kansen op een sociale huurwoning in Amsterdam te vergroten.

In bepaalde situaties heeft u recht op een voorrangsverklaring (urgentie Amsterdam Sociale Huurwoning) en krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Wij toetsen kosteloos of u mogelijk recht heeft op een urgentieverklaring en indien dit zo is dan doen wij de gehele aanvraag voor u. Indien u geen kans maakt op een urgentieverklaring, storten we de betaling aan u terug.

Lees verder om meer te weten te komen over de voorwaarden, bekijk een voorbeeldcasus en volg ons stappenplan voor een succesvolle aanvraag. Bij MijnUrgentie helpen we u in geval van een dreigende situatie, zoals dakloosheid, een echtscheiding, financiële problemen en veel meer crisissituaties aan een sociale huurwoning in de Gemeente Amsterdam.


Voorbeeldcasus:

Stel je voor: je bent een jonge professional die al geruime tijd op zoek is naar een sociale huurwoning. Je hebt gehoord over de mogelijkheid van een urgentieverklaring, maar je weet niet precies hoe je hieraan kunt komen. Bij mijnUrgentie kunnen we je helpen om te bepalen of je aan de voorwaarden voldoet en begeleiden we je bij het aanvraagproces. Zo vergroot je jouw kansen op het bemachtigen van een sociale huurwoning in Amsterdam. Wij hebben jarenlange ervaring met de urgentiecommissie in Amsterdam en zetten onze ervaringen in om uw aanvraag zo goed mogelijk in te dienen en uw slagingskansen te verhogen. Uiteraard kijken wij vooraf of uw situatie kans maakt op een urgentieverklaring, en zullen we geen kansloze aanvragen indienen. In het geval dat u geen kans blijkt te hebben op een urgentieverklaring, storten we uw betaling terug. Ondanks dat we ons best doen om vooraf uw situatie te screenen, komt het wel eens voor dat een aanvraag – meestal om gegronde redenen – alsnog wordt afgewezen. In dat geval doen we geen restitutie van de door u betaalde dossierkosten, maar sturen uw dossier door naar onze jurist die een kosteloze bezwaarprocedure voor u opstart.


Sociale Huurwoning Amsterdam:

Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning in Amsterdam, zijn er specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen. Deze voorwaarden omvatten vaak situaties zoals dakloosheid, ernstige overlast, medische problemen of dringende sociale omstandigheden. Daarnaast gelden er inkomens- en huishoudgroottecriteria. Bij mijnUrgentie helpen we je graag om te bepalen of je aan deze voorwaarden voldoet.


Tips voor een succesvolle aanvraag:

Verzamel relevante documenten: Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten verzamelt, zoals bewijs van je situatie, inkomensbewijzen en eventuele medische verklaringen. Dit is essentieel voor een succesvolle aanvraag.

Onderbouw je situatie: Geef een gedetailleerde beschrijving van jouw persoonlijke omstandigheden en waarom je een urgentieverklaring nodig hebt. Hoe duidelijker en specifieker je bent, hoe sterker je aanvraag zal zijn.

Volg ons stappenplan: Bij mijnUrgentie hebben we een gestructureerd stappenplan ontwikkeld om je te begeleiden bij het aanvraagproces. Door dit stappenplan te volgen, weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en vergroot je de kans op een succesvolle aanvraag.

Blijf op de hoogte van nieuwe woningen: Houd de woningmarkt in Amsterdam goed in de gaten en blijf op de hoogte van nieuwe beschikbare woningen. Zo kun je snel reageren zodra er een geschikte woning beschikbaar komt.


Bij mijnUrgentie begrijpen we dat het vinden van een sociale huurwoning in Amsterdam een uitdaging kan zijn. Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het aanvragen van een urgentieverklaring, zodat je jouw kansen op een woning in deze bruisende stad vergroot. Neem vandaag nog contact met ons op en zet de eerste stap naar jouw nieuwe sociale huurwoning in Amsterdam!

Veelgestelde vragen

 • Wij gaan direct voor u aan de slag.

  Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

  U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossier binnen een termijn van zes tot acht weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

 • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

  Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

 • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

  Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij - indien daar gronden voor zijn - bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

  Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

 • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

  Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

 • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

 • Wij streven er bij MijnUrgentie naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

  MijnUrgentie ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de 'grote' overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. MijnUrgentie loodst gewone mensen - tegen betaling - door dit oerwoud.

 • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

 • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

  In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

 • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

  Indien er noodzaak voor is gaan wij namens u in beroep. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

 • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

 • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in het aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

  Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

  Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

 • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 110,00.

  Hiermee nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente of Corporatie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

  Indien u in beroep wenst te gaan tegen een besluit, dan betaalt u de advocaatkosten, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

  De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

 • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

 • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht.

  Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

 • Alle informatie en bewijsstukken dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

  Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

  Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Amsterdam Sociale Huurwoning, Amsterdam Sociale Huurwoning